Skip to main content

I Danmark udgør etniske minoriteter en voksende andel af befolkningen. Etniske minoriteter består af en heterogen gruppe af mennesker fra forskellige oprindelseslande, med forskelligt opholdsgrundlag og forskellig social baggrund. Forskningen viser imidlertid, at der er forskelle i sundhed, sygdom, trivsel og sundhedsadfærd mellem etniske minoritetsgrupper, særligt fra ikke-vestlige lande, og majoritetsbefolkningen i Danmark.

Forskellige faktorer og omstændigheder kan påvirke helbredstilstanden blandt etniske minoriteter negativt. Disse kan være relateret til udfordringer forud for og under migrationen eventuelt fra krigsramte lande samt livet efter migrationen i Danmark som minoritet.  Utryghed, manglende kendskab til sundhedsvæsenets indretning, oplevelser med diskrimination eller marginalisering, sprogvanskeligheder og de sundhedsprofessionelles sundhedskompetencer kan fx påvirke håndteringen af sundhed, sygdom og sygdomsrisici hos etniske minoriteter samt adgangen til relevante sundhedsydelser.

På Statens Institut for Folkesundhed beskæftiger vi os med forskellige aspekter af etniske minoriteters sundhed, herunder fx mødet med kommunale sundhedscentre i diabeteskurser, kortlægninger af kommunernes sundhedsindsatser for etniske minoriteter, kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling, anbefalinger til jobcentre og sundhedsinstansers samarbejde på området og analyse af sundhedsprofildata med fokus på etniske minoriteter og nyankomne flygtninges mentale sundhed.

Rapporter

Find her

Find en forsker

Find her

Sidst opdateret: 22.06.2024