Skip to main content

Statens Institut for Folkesundhed har siden 2009 udarbejdet årlige nationale druknerapporter, der beskriver forekomsten og karakteren af druknedødsfald i Danmark som følge af ulykker, selvmord og drab. Det skønnes, at langt de fleste druknedødsfald i Danmark skyldes ulykker, som kan forebygges. De årlige druknerapporter er derfor et vigtigt redskab i arbejdet med at forebygge drukneulykker i Danmark, da de giver indsigt i, hvor drukneforebyggende indsatser er nødvendige.

Sidst opdateret: 05.03.2024