Skip to main content
Center for Journalistik

Styrelsen på Center for Journalistik har til opgave at sikre følgende:

  • at uddannelsen lever op til mediebranchens behov for viden hos de kandidater, vi uddanner.
  • have et rådgivende forum, hvor medlemmerne har indflydelse på uddannelserne på Center for Journalistik.
  • medlemmerne kan forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen
  • give mediebranchen mulighed for netværksdannelse

Styrelsen mødes omkring fire gange om året. Styrelsen er i den forstand blevet sammensat for at sikre en bred kontaktflade til journalistfagets aftagere, samt den formaliserede indflydelse i forhold til vetoretten i forhold til, hvem der skal udpeges som centerleder – fungerer styrelsen også i praksis som et formaliseret aftagerpanel, der sikrer landets medievirksomheder og andre aftagere en løbende kontakt med uddannelsen og en ganske betydelig gennemslagskraft, direkte såvel som indirekte, i forhold til ledelsen, medarbejdere, studieindhold, forskningsfokus mv. På styrelsens kvartalsvise møder diskuteres alt fra undervisning, forskning og andre vigtige initiativer vedrørende centerets uddannelser, udviklings- og udforskningsprojekter.

Styrelsesmedlemmer

Tryk her

Forretningsorden

Tryk her

Referater

Tryk her

Sidst opdateret: 31.10.2023