Skip to main content
Center for Journalistik

Anders C. Østerby

Lidt om Anders

Anders C. Østerby er uddannet cand.mag. i fransk fra SDU med sidefag i retorik og arabisk fra Københavns Universitet. Han har en diplomuddannelse i journalistik fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Har arbejdet som freelancejournalist i en årrække, inden han i 2014 blev ansat som reporter på Fyns Amts Avis på Ærø. Siden 2015 har han været lokalredaktør samme sted.

Anders’ projekt

De seneste år har vi set en bekymrende udvikling for den lokale og regionale journalistik med besparelser, fyringer og lukning af lokale redaktioner. Det er en global tendens, som er set mest dramatisk i USA, hvor der er forsvundet ikke mindre end 1800 lokale aviser eller hver femte avis siden 2004. 205 counties er helt uden avis og er dermed blevet til en nyhedsørken, som er betegnelsen for et område, som er helt uden journalistisk dækning.

Også i Europa ses tendensen, som skyldes en kombination af store tech-giganters indtog på (annonce)markedet og en digitaliseret medievirkelighed med generelt faldende betalingsvillighed. I Frankrig er 108 lokalredaktioner lukket i løbet af en periode på ti år.

Også herhjemme ses tendensen, og flere af de regionale mediehuse er økonomisk pressede og gennemfører fyringsrunde efter fyringsrunde, og flere steder er der lukket lokalredaktioner. Samlet set forsvandt 10 procent af journaliststillingerne i mediebranchen i perioden 2008-2014.

Udviklingen kan også føre til deciderede nyhedsørkener herhjemme – med negative konsekvenser for demokrati og sammenhængskraft til følge.

Projektet skal bibringe ny viden om fænomenet, hvilket kan være med til at kvalificere debatten om nyhedsørkener og om, hvad vi kan gøre for at forhindre udbredelsen af dem. Det er udover en kortlægning af problemets omfang lige så vigtigt at pege på løsninger til at undgå udbredelse af nyhedsørkener i Danmark.

Det sander til - Sådan undgår vi nyhedsørkener i Danmark

Læs Anders C. Østerbys rapport om nyhedsørkener i Danmark

Tryk her

Sidst opdateret: 06.03.2024