Skip to main content

Mette Davidsen-Nielsen

Lidt om Mette

Mette Davidsen-Nielsen er uddannet Cand.comm. fra 1993 og har haft en lang karriere på Danmarks Radio, senest i perioden 2003-2007 som kanalchef for DR2. Hun har siden været selvstændig konsulent med opgaver inden for især medier og design. Mette Davidsen-Nielsen er bestyrelsesformand for Danish Crafts og for nylig udpeget som formand for Kulturministeriets udvalg om programprofilen for den nye radiokanal. Dagbladet Information A/S ansatte Mette Davidsen-Nielsen som selskabets nye administrerende direktør i 2010.

Lidt om Mettes projekt og tid som fellow

Hovedtemaet for Mette Davidsen-Nielsens ophold på Center for Journalistik var public service. Hun startede med at gennemføre et kursus om netop dette emne for 7. semesters studerende, som de efterfølgende skrev opgaver om. Hun deltog endvidere i nogle af deres eksaminer. Mette Davidsen-Nielsen brugte en del tid på at sætte sig ind i den danske og internationale litteratur om public service. Hendes ønske var at konkretisere og operationalisere begrebet, da det er et stort og elastisk felt uden præcise definitioner. Heraf opstod idéen om ”Journalistløftet”, der bl.a. handler om at være forpligtet over for offentligheden.

Arbejdet med journalistløftet var en central del af Mette Davidsen-Nielsens fellowship. Journalistløftet blev formuleret sammen med en gruppe studerende og undervisere på Center for Journalistik. Desuden afholdt Mette Davidsen-Nielsen en række workshops, som sluttede af med et stort fælles debatarragement for hele uddannelsen samt eksterne gæster. Det endelige løfte blev præsenteret i forbindelse med et symposium på Center for Journalistiks 10-årsdag. Journalistløftet dannede desuden udgangspunkt for publikationen ”Et løfte til journalistikken”.

Mette Davidsen-Nielsen startede opholdet med at holde velkomsttale for de nye studerende og sluttede af med at holde festtale for dimittenderne.

"Det er fantastisk at træde ud af jern-industrien og ind i lærdommens haller. Din nysgerrighed og videbegær får ny energi og udfoldelsesmulighed med et helt universitet at boltre sig på. Et halvt år som fellow er en slags åndelig detox!” (Mette Davidsen-Nielsen, fellow 2007)

Sidst opdateret: 21.01.2021