Skip to main content

Center for Journalistik

Center for Journalistik repræsenterer en ny og i Danmark unik tilgang til både undervisning og forskning i journalistik gennem centerets organisatoriske tilknytning til Institut for Statskundskab og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Journalistisk forskning er et nyere fænomen, da journalistuddannelsen indtil for få år siden kun har eksisteret uden for universitetsverdenen.

Læs om de forskellige uddannelsestilbud ved Center for Journalistik.

Tæt på 30 medarbejdere er ansat ved centeret, og ca. 600 studerende (heltids- og deltids) er tilknyttet vores forskellige uddannelser, der tæller både bachelor-, kandidat- og masteruddannelse.

Journalistuddannelserne: Viden, flermedialitet og idérigdom

Vores uddannelser blander teori og praksis. De går på tværs af medieplatforme og giver dig indsigt i mange forskellige fagområder. Som studerende lærer du det journalistiske håndværk inden for både radio, tv, artikler og web. Samtidig kombineres det praktiske med en række akademiske fag såsom politik, økonomi, historie og mediejura. Du kommer i praktik i et år, hvor du får mulighed for at afprøve og videreudvikle dine kompetencer. På den måde kommer journalister på SDU til både at producere og reflektere!

Her finder du os

Du finder Center for Journalistik i bygning 40 på Campus Odense (ved indgang S). Vores sekretariat, kontorer og mødelokaler er placeret omkring det fælles torv "Agora", mens undervisningen primært foregår omkring "Medietorvet".

Web-tv i vækst

Læs den spændende rapport her

Klik her

Hvidbog - Engagementskriterierne #Newsforteens#.

Aslak Gottlieb, tidligere fellow på Center for Journalistik, Syddansk Universitet 2015-2016

Læs her

Fremtiden flytter ind

Læs mere om SDUs nye satsning på at skabe fremtidens uddannelse.

Fremtidens Uddannelse