Skip to main content

Verdensmål og bæredygtighed på Nyt SUND

Nyt SUND har et naturligt fokus på bæredygtighed, så belastningen af miljø og forbrug af ressourcer minimeres, mens trivslen for ansatte og studerende maksimeres.

I byggeriet arbejdes der eksempelvis med minimering af CO2-udledning og energibehov samt øget genanvendelighed og fleksibilitet. Målet er at skabe de bedste forudsætninger for et bæredygtigt byggeri, der holder sin værdi i mange år fremover. (SDG7: Bæredygtig energi og SDG12: Ansvarligt forbrug)

Du kan her finde mere information om de bæredygtige løsninger, der er truffet i Nyt SUND-bygningen.

Bygningen er desuden planlagt sådan, at den spiller sammen med det eksisterende landskab, og at der på sigt kan opstå helt nye levesteder for planter og dyr, hvormed biodiversiteten i området øges. (SDG15: Livet på land)

Du kan her finde mere information om de hensyn til natur og dyreliv, der er taget i byggeriet af Nyt SUND.

Kulturen skal også understøtte verdensmålene

Kulturen på Nyt SUND skal, som byggeriet og omgivelserne, også understøtte verdensmålene og en bæredygtig udvikling.

Med hovedvægt på SDG3: Sundhed og trivsel, SDG12: Ansvarligt forbrug og SDG17: Partnerskaber har tværgående brugergrupper i Nyt SUND-projektet derfor kigget på, hvordan visionspapirets strategiske målsætninger kan gøres operationelle. Det er sket med fokus på temaer som kontor- og mødelokaler, formidling og vidensdeling samt Active Living og brug af udearealer.

Med afsæt heri vil der frem mod indflytningen i Nyt SUND-bygningen i 2023 køre pilotprojekter, som blandt andet vil omfatte: 

  • Fleksibel kontorkultur og typer af arbejdspladser
  • Mødekultur og mødeafvikling
  • Active Living og Mindfulness
  • Formidling og vidensdeling
Verdensmålene på SDU

Ambitionen er at fremme en bæredygtig udvikling i driften af SDU som organisation, arbejdsplads og studiested.

Læs mee om SDU’s arbejde med FN’s Verdensmål her.

FN's 17 Verdensmål

De 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030.

Læs mere om de 17 Verdensmål her.

Sidst opdateret: 18.12.2020