Skip to main content

Funktionel kunst

Bevægelige rum, gardiner med lægeplanter og funktionelle skulpturer. De besøgendes oplevelse er i centrum for kunsten på Nyt SUND - og Nyt OUH.

Kunsten skabes ud fra brugernes adfærd og brug af rummet og skal samtidig understøtte brugernes oplevelse af sammenhæng og synergi mellem de to institutioner.

Det Fælles Kunstudvalg for Nyt SUND og Nyt OUH har vedtaget en fælles kunststrategi og iværksat fire fælles kunstopgaver i byggeriernes fællesarealer. Kunstværkerne skal dels forbinde kunst og funktion dels synliggøre  samarbejdet mellem hospitalet og universitetet.

De fire fælles kunstopgaver er markante installationer, som er placeret i byggeriernes fælles arealer:

  1. Koblingszonen
  2. Aksen,
  3. Hovedindgang SUND (Stenten S)
  4. Hovedindgang OUH. 

Sideløbende har Nyt SUNDs kunstudvalg igangsat to kunstopgaver  i henholdsvis tværgangene og de vertikale rum i Nyt SUND-bygningen.

Læs mere om de 6 kunstprojekter og kunsterne bag herunder:

  1. Koblingszone - Philippe Parreno
  2. Aksen - Simon Starling
  3. Hovedindgang SUND - Monica Bonvicini
  4. Hovedindgang OUH - Nevin Aladag
  5. Tværgange på første og anden etage på Nyt SUND - FOS
  6. Vertikale rum i stueetagen på Nyt SUND - Cory Arcangel

 

Sidst opdateret: 04.09.2023