Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik
Event

Work-in-progress seminar

Hør om andres projekter - eller få sparring på dit eget projekt!

Center for Sundhedsfilosofi og Etik vil gerne skabe en ramme for en diskussion om og kvalificering af den igangværende forskning i sundhedsfilosofi på SDU. Derfor afholder vi i efteråret 2021 tre Work-in-progress seminarer. Seminarerne er åbne for alle som arbejder med sundhedsfilosofi på SDU. 

Hvert seminar starter med et kort oplæg og diskussion om et punkt af generel relevans for centeret. Så præsenterer 1-2 forskere og ph.d.-studerende udvalgte data eller problemstillinger fra deres projekt med efterfølgende kommentarer og diskussion. Længden af oplægget vil afhænge af behovet. 

Hvis du/I er interesseret i at præsentere jeres work in progress, skriv til Anne-Marie S. Christensen (amsc@sdu.dk).
Da vi vil gerne have kaffe og kage nok, skal alle deltagere tilmelde sig ved at skrive en mail til sundhedsfilosofi@sdu.dk.

  • 05. oktober 2021, 14.30-16.30, Lokale Comenius, SDU Odense   -  AFLYST
  • 16. november 2021, 14.30-16.30, Lokale Comenius, SDU Odense   -  AFLYST
  • 07. december 2021, 14.30-16.30, Lokale O99, SDU Odense   -  AFLYST
Redaktionen afsluttet: 24.09.2021