Skip to main content
Bevillinger

Carlsberg bevilling til QM postdoc

Carlsberg har bevilget et ’Carlsberg Foundation Reintegration Fellowship’ til William Elbæk Mistegård. Det er et 3-årigt forskningsprojekt ved Center for Kvantematematik, SDU.

Af Jane Jamshidi, , 01-01-0001

William Elbæk Mistegård er tidligere ph.d.-studerende af Professor og Centerleder Jørgen Ellegaard Andersen og er i øjeblikket i en 2-årig postdoc stilling ved IST Austria, i Østrig under supervision af den internationalt anerkendte Professor Tamas Hausel. Det Carlsberg-støttede projekt ved QM, SDU starter i efteråret 2021. 

 

I de tre år som Carlsbergfondet har bevilget støtte skal William Elbæk Mistegård arbejde på et interdisiplinært forskningsprojekt i matematik og matematisk fysik. Projektet hedder ”Resurgence and Brane-quantization in Topological Quantum Field Theory” og involverer bl.a. samarbejde med Dr. Andrea Brini ved Birmingham Universitet i England.

 

William Elbæk Mistegård er én af pionererne i brugen af ‘resurgence’ i TQFT og står som sådan i en unik position til at genkende og videreudvikle sammenhængen til ’brane’-kvantisering.

 

Projektets overordnede mål er at øge vores forståelse af topologisk kvante-feltteori ved at udvikle en syntese af de nye teorier om ’resurgence’ og ’brane’-kvantisering, hvilke er af potentiel fundamental betydning for kvanteteori.

 

Nyheden på Carlsbergfondets hjemmeside (kun på engelsk): https://www.carlsbergfondet.dk/da/Forskningsaktiviteter/Bevillingsstatistik/Bevillingsoversigt/CF20_0431_William-Elbaek-Mistegaard

Carlsberg Fellow'en

Dr. William Elbæk Mistegaard

Redaktionen afsluttet: