Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

OPEN åbner op for forskerne på de regionale sygehuse

1. januar 2018 åbner OPEN dørene for forskerne ved de regionale sygehusenheder: Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland inkl. Gråsten Gigthospital og psykiatrisygehuset.

Der har i en længere periode været et ønske fra forskere fra regionens sygehuse udenfor OUH om, at kunne benytte OPEN på de samme vilkår som OUH/Klinisk Institut. Efter drøftelser i det regionale strategiske forskningsråd er det derfor besluttet, at finansiere en udvidelse af OPEN pr. 1. januar 2018, således at OPEN nu kan servicere forskere i hele Region Syddanmark på ens vilkår. 

OPEN tilbyder en række faciliteter til forskerne i Region Syddanmark. Det drejer sig om etablering af forskningsdatabaser, sikker håndtering af data, online randomisering, udsendelse af surveys, brug af NVivo til kvalitativ forskning, hjælp til registerforskning og statistik samt generel forskningsrådgivning. Du kan læse meget mere om OPENs faciliteter her, samt se OPENs præsentation fra OUH TALKS d. 8. november i år her.

For at få hjælp til dit forskningsprojekt skal du ansøge OPEN om optagelse. OPENs ansøgningsskema findes på vores hjemmeside under Ansøgning til OPEN. Skemaet sendes pr. mail til open@rsyd.dk, husk også at vedhæfte protokol (så fyldestgørende som muligt), resumé, budget og de godkendelser du allerede måtte have til projektet. Er godkendelserne ikke på plads endnu, så får vi dem blot senere. Du skal ikke lave specielle projektbeskrivelser til OPEN. Vi modtager gerne det, du har brugt i anden henseende, hav blot i mente, at jo mere vi ved om projektet, jo bedre kan vi sætte os ind i dine behov.

Når vi har modtaget din ansøgning, afholder vi et OPEN optagelsesmøde, hvor vi drøfter projektet med dig og finder ud af, hvad vi kan hjælpe dig med. For dig, som har arbejdssted på et af sygehusene udenfor Odense, tilbyder vi at afholde OPEN optagelsesmøde og et evt. datamanageropstartsmøde i direkte forlængelse af hinanden, så du ikke skal beregne unødig rejsetid. 

Som udgangspunkt er OPEN gratis for den enkelte forsker, da vi er finansieret centralt fra, men vi opfordrer alle forskere, uanset om de kommer fra OUH eller de øvrige sygehuse, til at tænke datamanagement ind i deres forskningsbudget ved ansøgning om midler fra eksterne fonde. OPENs medarbejdere registrerer timer på samtlige projekter, og hvis du får midler hjem, kan vi fakturere de timer, der er lagt på projektet. Husk jo flere ressourcer vi får, jo flere projekter kan vi hjælpe. Der forekommer projekter, som har helt specielle ønsker eller behov. I disse tilfælde kan medfinansiering fra projektet være nødvendig.

Du kan allerede nu sende din ansøgning om optagelse af et forskningsprojekt. Selve optagelsesmødet vil dog først finde sted i det nye år, hvor OPENs budget til udvidelsen træder i kraft. Skulle der ske at komme rigtig mange ansøgninger i januar, håber vi på jeres forståelse for en eventuel forlænget behandlingstid. 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, så skriv til open@rsyd.dk eller ring på tlf.: 29166730.

 
Redaktionen afsluttet: 14.12.2017