Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Forskningsområder

Vi udfører forskning på internationalt niveau primært inden for følgende områder:

  • Epidemiologi og registerforskning
  • Patientsikkerhed og kvalitet
  • Biostatistik
  • Kvalitative og mixed-methods
  • Global sundhed (Bandim Health Project)

Forskningsenhedens medarbejdere består af professorer, lektorer, postdocs, ph.d.-studerende og andre studerende. Læs mere om OPENs forskere

Den tætte relation til OPENs Forskerstøtteenhed med let adgang til forskerstøttefaciliteter og kompetencer udnyttes, så vi skaber forskning der lykkes - lige fra idé til videnskabelig publicering.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om vores projekter eller er interesseret i et muligt samarbejde, se  OPENs forskere 

Vi er altid åbne over for både store og små idéer til forskningssamarbejde. 

Forskningsenheden OPEN

Forskningsstrategi 2022-2023

Læs her

Sidst opdateret: 08.05.2023