Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Baggrund

OPEN blev i år 2008 etableret som et samarbejde mellem Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet med det formål, at  yde assistance til sundhedsvidenskabelige forskere i Region Syddanmark  omkring dataindsamling, biobank, registerdata og formalia omkring deres forskningsprojekter. Læs mere på hjemmesiden OPEN Forskerstøtteenhed

I år 2018 blev OPENs egen forskningsenhed etableret under Klinisk Institut, Syddansk Universitet med aktiviteter inden for en række forskningsområder med særlig fokus på registerforskning, epidemiologisk forskning (herunder klinisk-, farmako-, og generisk epidemiologi) og sygeplejeforskning (herunder kvalitativ forskning).  

Sidst opdateret: 06.12.2022