Skip to main content

Ansøgning til OPEN

 1. Hvornår kan jeg søge?
 2. Hvem kan søge?
 3. Hvad sker der efter jeg har sendt min ansøgning til OPEN?
 4. Hvilke projekter kan optages?
 5. Hvorfor skal jeg bruge OPEN?
 6. Hvad koster det? 
 7. Affiliation/Acknowledgement
 8. Hvordan gør jeg?
 9. Nødvendige tilladelser

Ansøgningsskema til OPEN sendes til: open@rsyd.dk. Hent ansøgningsskemaet i boksen til højre.

1. Hvornår kan jeg søge?

Der er ingen ansøgningsfrister for optagelse af projekter i OPEN. Alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. Der kan søges om optagelse i alle projektets faser, også i selve planlægningsfasen. Alle de relevante godkendelser behøver ikke at foreligge ved ansøgningen, men kan sendes senere.

2. Hvem kan søge?

Alle sundhedsvidenskabelige forskere kan søge om at få et projekt optaget i OPEN, der kan dog være specielle betingelser alt efter hvilke faciliteter, der skal benyttes.

3. Hvad sker der efter jeg har sendt min ansøgning til OPEN?

OPEN inviterer dig til et optagelsesmøde af cirka en times varighed, hvor vi sammen finder ud af, hvad OPEN kan tilbyde dig og dit forskningsprojekt. OPENs personale forbereder sig på dit projekt inden du/I kommer, derfor et det vigtigt at du sender projektbeskrivelse, budget m.v. på forhånd.

4. Hvilke projekter kan optages?

Alle sundhedsvidenskabelige projekter som omfatter systematisk indsamlede kohorter af personer (raske eller syge) og som fører til publikationer. OPEN optager såvel biobanker, som projekter der udelukkende er baseret på kliniske data, spørgeskemadata, interviews, registerdata eller ønsker hjælp til randomisering. 
Der er ikke specifikke krav til størrelsen af projektet, dog optages som udgangspunkt projekter svarende til prægraduat forskningsårsprojekt og derover. I forhold til projekter med biobank til fremtidig forskning, skal der som udgangspunkt indhentes materiale på en population af en vis størrelse, med mindre der er tale om patienter med sjældne sygdomme.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til OPEN.

5. Hvorfor skal jeg bruge OPEN?

Dine fordele ved at benytte OPEN er at:

 • OPEN opbevarer dine data i vores allerede etablerede databaser og på vores it-platforme
 • REDCap kan benyttes til randomisering, online spørgeskemaer eller dataindsamling, samt til projektstyring af ikke-kommercielle projekter
 • OPEN stiller analyseplatform til rådighed for dit projekt
 • OPEN kan hjælpe dig med dit registerforskningsprojekt
 • OPEN kan hjælpe med dit kvalitative projekt
 • OPEN Biobank holder styr på din biobank
 • OPEN hjælper med at vurdere, hvilke værktøjer, der er mest hensigtsmæssige til dit projekt
 • OPENs personale er dine sparringspartnere ved tvivlsspørgsmål, fx i forhold til registersamkøring, statistisk analysestrategi, juridiske anmeldelser mv.
 • OPEN er behjælpelige med data fra Danmarks Statistik samt Sundhedsdatastyrelsen
 • OPEN synliggør dit projekt via OPENs hjemmeside, netværk og aktiviteter, hvilket muligvis kan sikre dig samarbejde med andre forskere, som har idéer til udnyttelse af din kohorte

Selv om dit projekt bliver optaget i OPEN og OPEN opbevarer data/biologisk materiale herfra, vil du, som projektansvarlig forsker/licenstager, altid skulle godkende et udtræk fra OPEN. Det vil sige, at hvis andre forskere er interesseret i data/biologisk materiale fra projektet, kan de henvende sig til open@rsyd.dk og OPEN formidler herefter kontakten til dig. Læs mere på siden Adgang til OPEN data/biobank.

6. Hvad koster det?

1. Projekter fra offentlige sygehuse i Region Syddanmark og Klinisk Institut

REDCap:
Brug af REDCap er gratis. Datamanagement i forbindelse med REDCap indeholder: Introduktion til REDCap, vejledning om skemaernes opbygning, valideringsregler og kodebog, oprettelse af brugere, mulighed for løbende rådgivning fra OPENs datamanager, hjælp til komplekse udviklingsopgaver overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data samt efterfølgende sletning af data. Der er maksimalt tale om 100 timers gratis OPEN datamanagement, for komplekse/større studier aftales medfinansiering. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og opdatering af REDCap installation.

Alle projekter opfordres til at søge eksterne fonde om midler til medfinansiering af OPENs ydelser.

OPEN Registry: Brug af OPEN Registry op til 20 timers rådgivning inkl. OPEN administration, services og drift er gratis. Rådgivning indeholder: Vejledning i brug af de danske registre, indhold, dataudtræk, udtræksspecifikationer og håndtering af registerdata. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data.

Indenfor OPEN Registry er det også mulighed for mere dybdegående involvering til selve udførslen af registerforskningsprojekt i form af fx videnskabeligt samarbejde, datamanagement og analysen af data. Desuden mulighed for hjælp til opbygning og strukturering af større registerdatabaser. En sådan involvering kræver finansiering af lønudgifter til OPEN samt eventuelt medforfatterskab i henhold til Vancouverkriterierne.

OPEN Analyse: Brug af OPEN Analyse til analyse af forskningsdata er gratis, OPEN Analyse giver fri adgang til STATA , R. Datamanagement indeholder: Brugeroprettelse, introduktion og vejledning, hjælp til overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data samt efterfølgende sletning af data. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside,  påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Analyse. 

Opbevaring af  filer i OPEN Analyse er gratis op til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Qualitative: Brug af NVivo til kvalitativ forskning er gratis. NVivo benyttes til transskribering, strukturering, kodning og analyse af kvalitative data fx interviews eller observationer. Softwaren tilgås via OPEN Analyse (se ovenstående beskrivelse i forhold til OPEN Analyse). OPEN Qualitative rådgivning i forbindelse med dit projekt er gratis indtil 20 timer og består af rådgivning i kvalitative metoder samt introduktion og rådgivning i forbindelse med brugen af NVivo.  

OPEN Statistics: Statistisk rådgivning er gratis for ind til 10 timer per projekt optaget i OPEN, de 10 timer er inklusiv biostatistikers forberedelse og opfølgning samt evt. mødeaktivitet og kan fx dreje sig om rådgivning vedrørende projektets styrkeberegning, randomisering eller brug af statistiske metoder. OPEN Statistics med videnskabeligt bidrag i forbindelse med fx planlægning og gennemførsel af forskningsprojekter eller hjælp til udførsel af de konkrete statistiske analyser er ikke indeholdt i den gratis rådgivning. En sådan involvering kræver finansiering af lønudgifter til OPEN biostatistiker samt medforfatterskab i henhold til Vancouverkriterierne.

OPEN Storage: Benyttes generelt til opbevaring og behandling af data og filer der skal kunne tilgås med specifikt software, som ikke er tilgængeligt i OPENs nuværende software pakke. Datamanagement indeholder: Brugeroprettelse, introduktion og vejledning, hjælp til overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data samt efterfølgende sletning af data. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside,  påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Storage.   

Opbevaring af  filer i OPEN Storage er gratis op til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Randomise: Brug af OPEN Randomise til randomisering af projekter er gratis. OPEN Datamanagement indeholder: Opsætning af randomisering og vejledning i brugen, oprettelse af brugere, mulighed for løbende assistance fra OPENs datamanager, hjælp til overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data samt efterfølgende sletning af data. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside,  påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og opdatering af OPEN Randomise.

OPEN Biobank: Udgifter til fysisk håndtering/forberedelse af prøvemateriale skal dit projekt selv betale. Opbevaringen af data i OPENs biobank software er gratis, registrering af data sker via et af de laboratorier, som OPEN har samarbejdsaftaler med.

2. Projekter fra øvrige SDU SUND institutter samt IRS projekter uden Region Syddanmark tilknytning

REDCap:
Brug af REDCap er gratis. Den medfølgende datamanagement og drift af projektet ved OPENs datamanagere afregnes i henhold til OPENs prisliste. Indeholdt prisen er op til 30 timers datamanagement (hvilket de fleste projekter kan holdes indenfor), OPEN projektkoordinering, administration, services og drift. OPEN Datamanagement i forbindelse med REDCap indeholder: Introduktion til REDCap, vejledning om skemaernes opbygning, valideringsregler og kodebog, oprettelse af brugere, mulighed for løbende rådgivning fra OPENs datamanager, hjælp til komplekse udviklingsopgaver overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data samt efterfølgende sletning af data. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Mulighed for gratis deltagelse i OPENs kursus i REDCap. Drift: Vedligeholdelse og opdatering af OPENs REDCap installation. 

OPEN Registry: Brug af OPEN Registry afregnes i henhold til OPENs prisliste. Indeholdt i prisen er OPEN Registrys rådgivning og OPEN projektkoordinering, administration, services og drift. Rådgivningen ved OPEN Registry indeholder: Vejledning i brug af de danske registre, indhold, dataudtræk, udtræksspecifikationer og håndtering af registerdata op til 10 timer.
OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside, påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Mulighed for at tilmelde sig OPENs kurser i registerbaseret klinisk-epidemiologisk forskning. 

Ved behov for OPEN Analyse i forbindelse med et OPEN Registry projekt afregnes det samlede brug af OPENs faciliteter i henhold til OPENs prisliste. Se OPEN Analyse for nærmere beskrivelse af hvad denne service indeholder.

Indenfor OPEN Registry er det også mulighed for mere dybdegående involvering til selve udførslen af registerforskningsprojekt i form af fx videnskabeligt samarbejde, datamanagement og analysen af data. Desuden mulighed for hjælp til opbygning og strukturering af større registerdatabaser. En sådan involvering kræver finansiering af lønudgifter til OPEN samt eventuelt medforfatterskab i henhold til Vancouverkriterierne.

OPEN Analyse: OPEN Analyse giver fri adgang til STATA, R. Ved projekter som allerede benytter eller ønsker at benytte OPENs REDCap installation, vil de datamanagertimer, som følger med brugeroprettelse og vejledning i forbindelse med brugen af OPEN Analyse blive registreret som en del af de 30 datamanagertimer, der som oftest er dækket af projektets standardbetaling og licensaftale med OPEN. Der er altså ingen ekstra omkostninger med mindre man får brug for datamanagertimer ud over de aftalte. 

Ved projekter som ikke benytter eller ønsker at benytte REDCap, men har behov for adgang til OPEN Analyse som single service afregnes brugen i henhold til OPENs prisliste. Indeholdt i dette er op til 10 timers datamanagement desuden OPEN administration, services og drift. Datamanagement indeholder: Brugeroprettelse, introduktion og vejledning, hjælp til overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data samt efterfølgende sletning af data. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside,  påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Analyse. 

Ved brug af OPEN Analyse ifm. OPEN Registry projekt, se prisliste.

Ved opbevaring af  projektdata i OPEN Analyse, som fylder mere end 200 GB, tillægges DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Qualitative: OPEN Qualitative afregnes i henhold til OPENs prisliste. Prisen indeholder 10 timers OPEN Qualitative rådgivning, adgang til NVivo, adgang til OPEN Analyse inkl. 10 timers OPEN datamanagement, desuden OPEN projektkoordinering, administration, services og drift. NVivo benyttes til transskribering, strukturering, kodning og analyse af kvalitative data fx interviews eller observationer og tilgås via OPEN Analyse. OPEN Qualitative rådgivning består af i kvalitative metoder samt introduktion og rådgivning i forbindelse med brugen af NVivo. Datamanagement indeholder: Brugeroprettelse, introduktion og vejledning, hjælp til overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data samt efterfølgende sletning af data. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside,  påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning, mulighed for at tilmelde sig OPENs kurser i NVivo og kvalitativ metode. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Analyse.

Opbevaring af  filer i OPEN Analyse er gratis op til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Statistics: Statistisk rådgivning eller OPEN Statistics med videnskabeligt bidrag i forbindelse med fx planlægning og gennemførsel af forskningsprojekter samt hjælp til udførsel af de konkrete statistiske analyser kræver finansiering af lønudgifter til OPEN biostatistiker samt medforfatterskab i henhold til Vancouverkriterierne.

OPEN Storage: Benyttes generelt til opbevaring og behandling af data og filer der skal kunne tilgås med specifikt software, som ikke er tilgængeligt i OPENs nuværende software pakke.  

OPEN Storage som single service afregnes i henhold til OPENs prisliste. Indeholdt i prisen er op til 10 timers datamanagement, desuden OPEN administration, services og drift. Datamanagement indeholder: Brugeroprettelse, introduktion og vejledning, hjælp til overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data samt efterfølgende sletning af data. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside,  påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og udvikling af OPEN Analyse. 

Opbevaring af  filer i OPEN Storage er gratis op til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

OPEN Randomise: Brug af OPEN Randomise som single service til randomisering af projekter afregnes i henhold til OPENs prisliste. Indeholdt i prisen er op til 20 timers OPEN datamanagement desuden administration, services og drift. Datamanagement indeholder: Opsætning af randomisering til projektet, løbende assistance, overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af datatilsynsgodkendelse og efterfølgende sletning. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside,  påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og generel opdatering af OPEN Randomise.

3. Projekter fra andre universiteter end SDU og sygehuse uden for Region Syddanmark

OPEN Randomise: Brug af OPEN Randomise som single service til randomisering af projekter afregnes i henhold til OPENs prisliste. Indeholdt i prisen er op til 20 timers OPEN datamanagement desuden administration, services og drift. Datamanagement indeholder: Opsætning af randomisering til projektet, løbende assistance, overførsel af data til Rigsarkivet ved udløb af datatilsynsgodkendelse og efterfølgende sletning. OPEN projektkoordinering og administration indeholder: Generel rådgivning, oprettelse af projekt som OPEN projekt, udfærdigelse af licensaftale, PR for projekt via OPENs hjemmeside,  påmindelse 3 mdr. før udløb af godkendelse til behandling og opbevaring af data. Services: Sikker opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Drift: Vedligeholdelse og generel opdatering af OPEN Randomise.

7. Affiliation/Acknowledgement

OPEN skal fremgå i acknowledgement på alle publikationer, der udgår fra projektet. Undtaget herfra er kun publikation med OPEN-ansat som medforfatter. Acknowledgement tekst bør angive hvilke(n) OPEN facilitet projektet har benyttet samt angive OPEN som: ”OPEN, Open Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, Region of Southern Denmark”. Licenstager samt medunderskriver fra Region Syddanmark har desuden ret til at benytte OPEN som affiliation på publikationer, der udgår fra projektet. Affiliation angives ligeledes som: ”OPEN, Open Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, Region of Southern Denmark”. Hvis tidsskriftet tillader det, inkluderes hyperlink til OPEN: www.sdu.dk/ki/open. Projektet skal underrette OPEN om publikationer via e-mail til open@rsyd.dk med henblik på annoncering af publikationerne på projektbeskrivelsen på OPENs hjemmeside. Ved brug af REDCap gives citation/acknowledgement i henhold til REDCaps guidelines:
https://projectredcap.org/resources/citations/

8. Hvordan gør jeg?

Du udfylder OPENs ansøgningsskema (se boks til højre på siden) og mailer det, sammen med de påkrævede bilag, til open@rsyd.dk. Hvis dit projekt omfatter biologisk materiale kan du med det samme kontakte den relevante laboratorieafdeling for at træffe en nærmere aftale. Yderligere oplysninger omkring kontaktpersoner findes på siden OPEN biobank. 

9. Nødvendige tilladelser

Hvis projektet optages i OPEN, skal den projektansvarlige sende scannede eksemplarer af de relevante tilladelser. Hvilke tilladelser der er påkrævet kan variere fra projekt til projekt.

 

 

OPEN ansøgningsskema

Ansøg

OPEN Prisoversigt

Nye priser for 2021 er på vej

Hør hvad OPEN kan tilbyde dig

OPEN var på OUH TALKS - se videoen her

OPEN på OUH TALKS