OPENs faciliteter

OPEN tilbyder en række værktøjer og services, der kan hjælpe dig som forsker. 

REDCap - Research Electronic Data Capture

- Skab overblik med det verdensomspændende online databaseprogram

 • Registrér data via Internettet - hvor som helst og når som helst
 • Data logges og gemmes direkte på OPENs server i Region Syddanmark
 • Udtræk data til Stata, SPSS, SAS, R eller Excel  

OPEN Analyse – analysemiljø til forskningsdata

- En sikker løsning til opbevaring og analysering af dine pseudoanonymiserede forskningsdata!

 • Analysér hvor som helst og når som helst via VPN
 • Analysér data vha. Stata, R eller Excel
 • Log af filadgang og sikker dataopbevaring på OPENs server i Region Syddanmark

OPEN Registry - værktøjer og vejledning

- Opstart et OPEN registerstudie og få gavn af OPENs ekspertise på området!

 • OPEN tilbyder vores ekspertise og rådgivning indenfor registerforskning 
 • Mulighed for adgang til forskningsdata fra OPENs projekter, efter aftale med projektejeren
 • Hjælp til at ansøge om de korrekte data fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen  

OPEN Statistics - vejledning og dataanalyse

- Få statistisk vejledning både før, under og efter dataindsamlingen!

 • OPEN tilbyder statistisk vejledning i hele projektforløbet
 • Vejledning i eksempelvis styrkeberegning, valg af statistiske metoder eller i selve analysefasen
 • OPEN udfører konkrete analyser for projektet

OPEN Biobank - registrering af biologisk materiale

- Registrer dine biologiske prøver i OPENs biobank!

 • Det prøvehåndterende laboratorie håndterer og registrerer biologisk materiale
 • OPEN Biobank software holder styr på dine prøvers placering
 • OPEN Biobank software generer labels, udtrækslister og rapporter
 • Biologisk materiale udleveres elektronisk og fysisk efter anmodning fra projektejer

OPEN Storage – sikker opbevaring af dine forskningsdata

- Miljø til opbevaring af pseudoanonymiserede forskningsdata!

 • Opbevaringssted til større mængder data, såsom billeder, lydfiler, sensor data osv.
 • Benyttes som analyseplatform hvis et projekt har behov for at benytte software, som ikke er tilgængelig på OPENs analysemiljø OPEN Analyse.
 • Log af filadgang og sikker dataopbevaring på OPENs server i Region Syddanmark

OPEN Randomise - internetbaseret randomiseringsværktøj

- Randomisér dine patienter elektronisk og nemt!

 • Brugerfladen tilpasses dine randomiseringsbehov
 • Internetbaseret randomisering gør din fysiske placering underordnet - velegnet til multicenterforsøg
 • Nemt overblik over antal rekrutterede patienter

OPEN Advice - rådgivning til forskere

- Benyt dig af chancen for gratis råd og vejledning!

 • Rådgivning til forskere og forskerstuderende
 • Emner: Epidemiologiske og kvalitative forskningsmetoder,systematisk review, brug af offentlige registre og data fra OPEN, projektgodkendelser, sikker opbevaring af forksningsdata, valideringsregler ved opbygning af skemaer, statistik mm.
 • Rådgivningen ydes af  OPENs videnskabelige, administrative og tekniske medarbejdere

OPEN Evidence - Center for Evidensbaseret Medicin

- Få hjælp til forskning i evidensbaseret medicin!

 • OPEN Advice eller metodepartnerskab til systematisk review og metaanalyser (oversigtsartikler)
 • Rådgivning ved udarbejdelse og kvalitetssikring af protokoller til randomiserede kliniske forsøg
 • Hjælp til diagnostiske akkuratesse studier

PR - Synliggør dit projekt

- Få nye samarbejdspartnere!

 • Annoncering på OPENs hjemmeside
 • Annoncering i KI NEWS
 • Annoncering i andre medier, efter aftale
 • Gratis hand-outs med fakta om dit projekt og OPEN til brug ved kongresser og møder

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies