Skip to main content

OPENs faciliteter

OPEN tilbyder en række værktøjer og services, der kan hjælpe dig som forsker. 

REDCap - Research Electronic Data Capture

- Skab overblik med det verdensomspændende online databaseprogram

 • Registrér data, udsend surveys og randomiser via Internettet - hvor som helst og når som helst
 • Data logges og gemmes direkte på OPENs server i Region Syddanmark
 • Udtræk data til dit fortrukne statistik program

OPEN Analyse – analysemiljø til forskningsdata

- En sikker løsning til opbevaring og analysering af dine pseudoanonymiserede forskningsdata!

 • Analysér hvor som helst og når som helst via VPN
 • Analysér data vha. Stata, R eller Excel
 • Log af filadgang og sikker dataopbevaring på OPENs server i Region Syddanmark

OPEN Qualitative - NVivo og rådgivning i kvalitativ metode

- En sikker løsning til opbevaring og analysering af dine kvalitative data!

 • OPEN tilbyder op til 20 timers gratis rådgivning i kvalitativ metode samt brug af NVivo
 • Benyt NVivo til transkribering, strukturering, kodning og analyse af kvalitative data fx  interviews eller observationer
 • Dine data opbevares sikkert i OPEN Analyse på OPENs server i Region Syddanmark

OPEN Registry - værktøjer og vejledning

- Opstart et OPEN registerstudie og få gavn af OPENs ekspertise på området!

 • OPEN tilbyder op til 20 timers gratis rådgivning indenfor epidemiologi og registerforskning (inkl. OPENs tid til forberedelse og opfølgning)
 • Rådgivning kan være relateret til valg af relevant data fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen, styrker, svagheder og validitet af registerdata, håndtering og analyse af registerdata.
 • OPEN udfører ligeledes datamanagement, klargøring af registerdata samt analyse for projektet mod betaling.

OPEN Statistics - vejledning og dataanalyse

- Få statistisk vejledning både før, under og efter dataindsamlingen!

 • OPEN tilbyder op til 10 timers gratis statistikrådgivning(inkl. biostatistikerens tid til forberedelse og opfølgning)
 • Rådgivningen kan være relateret til styrkeberegning, valg af statistiske metoder eller udførslen af analyser.
 • OPEN udfører konkrete analyser for projekter mod betaling.

  Bemærk: OPENs rådgivning dækker ikke egentlig undervisning i Stata eller andet software. Her henvises i stedet til f.eks. OPENs kursus "Introduktion til Stata" på Plan2Learn.

OPEN Biobank - registrering af biologisk materiale

- Registrer dine biologiske prøver i OPENs biobank!

 • Det prøvehåndterende laboratorie håndterer og registrerer biologisk materiale
 • OPEN Biobank software holder styr på dine prøvers placering
 • OPEN Biobank software generer labels, udtrækslister og rapporter
 • Biologisk materiale udleveres elektronisk og fysisk efter anmodning fra projektejer

OPEN Storage – sikker opbevaring af dine forskningsdata

- Miljø til opbevaring af pseudoanonymiserede forskningsdata!

 • Benyttes som analyseplatform hvis et projekt har behov for at benytte software, som ikke er tilgængelig på OPENs analysemiljø OPEN Analyse.
 • Tilgås hvor som helst og når som helst via VPN.
 • Log af filadgang og sikker dataopbevaring på OPENs server i Region Syddanmark

OPEN Randomise - internetbaseret randomiseringsværktøj

- Randomisér dine patienter elektronisk og nemt!

 • Brugerfladen tilpasses dine randomiseringsbehov
 • Internetbaseret randomisering gør din fysiske placering underordnet - velegnet til multicenterforsøg
 • Nemt overblik over antal rekrutterede patienter

OPEN Advice - rådgivning til forskere

- Benyt dig af chancen for gratis råd og vejledning!

 • Rådgivning til Region Syddanmarks forskere
 • Emner: Epidemiologiske og kvalitative forskningsmetoder,systematisk review, brug af offentlige registre og data fra OPEN, juridiske godkendelser, sikker opbevaring af forskningsdata, valideringsregler ved opbygning af skemaer, validering af spørgeskemaer, statistik mm.
 • Rådgivningen ydes af  OPENs videnskabelige, administrative og tekniske medarbejdere

OPEN GCP - rådgivning og monitorering

GCP-enheden hjælper forskere med at tilrettelægge og gennemføre kliniske lægemiddelforsøg og afprøvning af medicinsk udstyr i overensstemmelse med gældende lovgivning og GCP.

Vi vil meget gerne involveres tidligt i forløbet og tilbyder:

 • Hjælp til risikobaseret kvalitetsstyring
 • Systematisk gennemgang af og feedback på protokol og andre projektdokumenter
 • Vejledning om anmeldelse til myndigheder
 • Lovpligtig kvalitetskontrol (monitorering)
 • 100 timers gratis vejledning/monitorering pr. projekt

OPEN Evidence - Center for Evidensbaseret Medicin

- Få hjælp til forskning i evidensbaseret medicin!

 • OPEN Advice eller metodepartnerskab til systematisk review og metaanalyser (oversigtsartikler)
 • Rådgivning ved udarbejdelse og kvalitetssikring af protokoller til randomiserede kliniske forsøg
 • Hjælp til diagnostiske akkuratesse studier

PR - Synliggør dit projekt

- Få nye samarbejdspartnere!

 •  Publicering af dit projekt på OPENs hjemmeside
 • Links til publikationer via din projektside
 • Visning af dit biologiske materiale via det Nationale Biobankregister 

Sidst opdateret: 05.05.2021