Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

I Forskningsenheden for klinisk sygepleje, arbejder vi målrettet efter, at styrke pleje, behandling og overgangsforløb for den ældre patient med multisygdom på Medicinsk afdeling

The Bridging Care program er paraplyen over den sygeplejefaglige forskning i Forskningsenheden for klinisk sygepleje, Medicinsk afdeling, Køge. 

The Bridging Care Program er designet til at arbejde med tre større fokus områder:

  • At forbedre overgangsforløb mellem hospital og eget hjem for ældre mennesker med medicinsk multisygdom og deres pårørende
  • At styrke den selvstændige sygeplejefaglige del af Udskrivningskoordinatorernes arbejde med overgangsforløb mellem hospital og eget hjem for ældre mennesker med medicinsk multisygdom  
  • At identificere risici for samt at forebygge unødige hospitalsindlæggelser for ældre mennesker med medicinsk multisygdom  

Programmet er understøttet bredt af Afaf Meleis’ Transitions teori, der beskriver processen og resultatet af en overgang mellem livsfaser, tilstande, status, eller et fysisk sted, udløst af en forandring. 

The Bridging Care Program er organiseret gennem en styregruppe, bestående af ledere fra Sjællands Universitetshospital og de tilknyttede kommuner (Køge, Roskilde, Stevns, Solrød, Faxe og Greve). Derudover har vi en ekspertgruppe, bestående af klinikere, forskere, patienter og pårørende, med erfaring, oplevelser og viden omkring den ældre patient med medicinsk multisygdom. 

Forskningsenhed for klinisk sygepleje har to ph.d.-projekter i gang under the Bridging Care Program

  • Identificering af evidens og udvikling og test af brugbarheden af et patientcentreret dialogredskab til ældre patienter med multisygdom til at forbedre inklusionen af deres behov i planlægningen af udskrivelsen til eget hjem (Ph.d.-studerende Sara Shamim)
  • Udvikling og test af en prædiktionsmodel (REMIND) for alle akutte genindlæggelser af ældre indlagte patienter med multimorbiditet på Medicinsk afdeling (ved Nanna Winther Selmer)

 

Oversigt over vores publikationer

InterReg-ØKS projekt – Bridging Safe Elderly Care

Strategi for synlighed og samarbejde for evidensbaseret praksis - under udarbejdelse

Sidst opdateret: 07.05.2024