Skip to main content
Center for Køn og Diversitet

Forskning

Stærk platform for forskning

Center for Køn og Diversitet arbejder med at kvalificere, udvikle og formidle forskningen i køn og diversitet på tværs af Syddansk Universitet og i samarbejde med eksterne interessenter. Centeret huser forskere fra Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, men fungerer også som en forskningshub, der samler medarbejdere fra hele universitetet samt gæsteforskere, som arbejder kulturanalytisk med køn og diversitet. 

Centerets forskning tager udgangspunkt i en tværfaglig humanistisk tilgang med rødder i for eksempel kritisk feminisme, Cultural Studies, affektteori, posthumanisme og medieteori. Køn og diversitet forstås således bredt og analyseres på tværs af lokale, nationale og globale kontekster.  

Verdensmål i fokus

Center for Køn og Diversitet er det første danske kønsforskningscenter, som eksplicit forpligter sig på FN’s Verdensmål. Centerets virke relaterer sig især til mål 5 (køn), 10 (ulighed), 3 (sundhed) og 16 (inklusion), og centeret bidrager på den måde til at etablere SDU som et centralt videnscenter for skandinavisk forskning på disse områder.

Forpligtet på verdensmålene initierer og understøtter centeret særligt forskningsprojekter, der arbejder inden for følgende temaer:

  • Køn, herunder forskning i strukturel diskrimination, marginalisering og eksklusion (mål 5, særligt 5.1, 5.5 og 5C).
  • Ulighed, herunder forskning med fokus på race, etnicitet, religion og racisme (mål 10.2, 10.3) og krop og funktionsevne (mål 4.5 og 10.2).
  • Reproduktiv sundhed og autonomi, særligt med fokus på reproduktionsteknologier og sundhedslovgivninger, -normer og -praksisser (mål 3, særligt 3.3 og 3.7, samt 4.5 og 5.6). 
  • Inklusion, demokratisering, repræsentation og medborgerskab (mål 16, særligt 16.6, 16.7 og 16B samt 3.3)

Center for Køn og Diversitet arbejder desuden aktivt for at styrke kendskabet til forskningsbaseret viden om køn og diversitet og kvalificere den offentlige samtale om disse temaer.

Aktuelle projekter

Læs mere om centrets aktuelle forskningsprojekter.

Læs mere her

Sidst opdateret: 15.02.2024