Skip to main content
Center for Køn og Diversitet

Projekter

Center for Køn og Diversitet skal huse forskere med ekspertise inden for feltet fra Institut for Kulturvidenskaber (IKV), men også fungere som en forskningshub, der samler forskere fra hele SDU, som arbejder kulturanalytisk med spørgsmål, fænomener eller metoder, der handler om køn og diversitet. Centeret kan således kvalificere og udvikle forskningen på tværs af universitetet ved at være en platform, der understøtter allerede eksisterende, tværfaglige samarbejder og aktivt søger at skabe nye. På IKV vil centeret huse de igangværende eksternt finansierede projekter. Derudover  står centeret for vedligeholdelse og udvikling af databasen Nordisk Kvindelitteraturhistorie

Aktuelle projekter

 

Endocrine Economies: The Cultural Politics of Sex Hormones (2021-2024)

Endocrine Economies er et kulturvidenskabeligt projekt, der følger og analyserer kønshormoner som agenter i forhold til aktuelle problemstillinger, hvor bekymringer, forhåbninger og forventninger brydes, samtidig med, at nye regler bliver formuleret. Projektet har til formål at bidrage til interdisciplinære forståelser af, hvordan vores forestillinger om kønshormoner ser ud og i samspil med politisk regulering, marked og medier forandrer vores forståelser af køn, alder, sundhed og seksualitet.
Læs  SDU's nyhed om projektet her.

 

Medicine Man - Media assemblages of medicalized masculinity (2018-2023) 

Medicine Man undersøger, hvordan den midaldrende mandekrop behandles, formes og forhandles. Projektet har til formål at udvikle humanistiske teorier og metoder til at forstå, hvordan samspillet mellem medier og medicinske behandlinger påvirker og skaber nye opfattelser af køn, krop, alder, sundhed og seksualitet. 


Ice age - Entangled Lives, Times, and Ethics in Fertility Preservation (2020-2022)

Ice Age projektet har til formål at udvikle tværfaglige humanistiske teorier og metoder til at forstå fryseteknologiernes menneskelige, etiske, juridiske samt kulturelle forandringer og betydninger. Ved hjælp af et nytænkende metodisk design, der sammentænker etiske, juridiske, etnografiske og kulturanalytiske tilgange, udvikler projektet teoretisk viden om reproduktiv temporalitet samt viden, der kan kvalificere beslutningstagere og praktikeres arbejde.

 

Nordisk Kvindelitteraturhistorie 

Nordisk kvindelitteraturhistorie handler om, hvad kvinder har skrevet, og den handler om Norden. Selv om de nordiske lande historisk har udviklet sig forskelligt, er fornemmelsen af et særligt tilhørsforhold, af en nordisk identitet, en del af de fleste nordboers selvopfattelse.

Sidst opdateret: 16.08.2023