Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

De seneste år er der taget mange initiativer til et større og tættere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor, og der er store forventninger til, at det både vil styrke den frivillige indsats og fremme kvaliteten i en række kommunale indsatser. I mange kommuner og organisationer eksperimenteres der i disse år med, hvordan dette samarbejde kan udvikles.

Formålet med dette forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekt er at lære af de mange eksperimenter og blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale sektor samt at få viden om, hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden.

Forsknings-, udviklings- og formidlingsprojektet gennemføres i fire kommuner i Danmark samt det boligsociale område i Aarhus, men omfatter også en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, og projektet tager sigte på at udbrede den viden, projektet genererer, til alle kommuner og frivillige organisationer og foreninger, der søger at udvikle samarbejdet mellem frivillige, foreninger og kommunale institutioner. Projektet har et stærkt tværfagligt sigte – på tværs af den frivillige og den offentlige sektor og på tværs af samfundsområder (kultur, idræt, sundhed, natur, det sociale mv.). Projektet består både af en forskningsdel og en formidlings- og udviklingsdel.

Undersøgelsen gennemføres fra slutningen af 2015 til midten af 2018 i fire kommuner, som repræsenterer forskellige kommunetyper og kommuner med forskellige politikker for samspillet og samarbejdet med den frivillige sektor. Endvidere omfatter projektet en analyse af det frivillige arbejde på det boligsociale område i Aarhus Kommune. Projektet består af fem sammenhængende dele.

  1. For det første afdækkes den kommunale politik og de kommunale indsatser på området i alle de deltagende kommuner samt ændringer deri i undersøgelsesperioden.
  2. For det andet gennemføres en kortlægning af den samlede frivillige indsats inden for kommunens afgrænsning og samspillet med kommunen.
  3. For det tredje gennemføres dybdegående analyser af 16 - 20 projekter eller særlige indsatser i de kommuner, som indgår i undersøgelsen.
  4. For det fjerde gennemføres der både i efteråret 2015 og efteråret 2017 en spørgeskemaundersøgelse af alle danske kommuners politik og konkrete indsatser på området. Denne undersøgelse gennemføres i samarbejde med KORA – Det nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.
  5. For det femte skal projektet give kommunerne inspiration til og viden om, hvordan samarbejdet mellem kommunen og foreningerne og de frivillige kan udvikles.

 
Projektets varighed: 2015-2018.
Finansiering: Projektet er støttet af Nordea-fonden og med medfinansiering fra de deltagende kommuner og det boligsociale område i Aarhus.
Forskere på projektet: Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld, Evald Bundgård Iversen og Klaus Levinsen.

 

 

Projektet har egen hjemmeside

Gå til projekthjemmesiden

Sidst opdateret: 13.10.2023