Skip to main content
Center for Compassion i Sundhedsvæsenet

Materiale fra tidligere kollegacaféer

 

Her kan du finde materiale fra de afholdte kollegacafeer

 

Vi er nødt til at være mere åbne om det svære i lægelivet. Sådan starter en artikel om to yngre læger, der ved et Yngre Læge-kursus om work-life-balance opfordrer deres kolleger til at turde snakke om det, der er svært, og til at reflektere over, hvilken karrierevej der er den rigtige for dem. Mathilde Baumann og Katharina Oravsky Sandström har fundet hinanden i et fælles ønske om at skabe mere åbenhed om de svære ting ved det at være læge. De underviser sammen på “Work-life-balance”-kurset for Yngre Læger i Region Sjælland og vil gerne være med til at skabe et større fællesskab blandt læger, hvor fokus også er rettet mod trivsel og individuelle værdier og ikke kun karriere.

Til denne kollegacafé vil Mathilde og Katharina fortælle om ovenstående kursus. Vi skal snakke om udfordringerne i et (arbejds-)liv, der skal rumme både mennesket og lægen. Om værdier og indre ønsker, og hvordan vi kommer dem nærmere. Mathilde og Katharina vil præsentere forskellige modeller og øvelser, som de bruger i deres undervisning. Der vil blive lagt op til refleksion og drøftelser blandt de tilstedeværende.

Artikel om Katharinas bog "Flamingokvinden"

Personligt interview med Katharina om bl.a. ADHD og stress

 

Læs evt mere her

Compassion har vist sig at være gavnlig for både patienter og sundhedsprofessionelle. Begrebet har derfor også fundet indpas i uddannelse af både læger og andre sundhedsprofessionelle. 

Compassionomics er den videnskabelige disciplin der beskæftiger sig med værdien af compassion. Compassionomics omtales også som fællesmængden mellem lægekunst og lægevidenskab.

Sofie Juul Fulton har sammen med Anette Bygum og Lone B. Svenningsen gennemgået litteraturen og gjort status for viden og forståelse af emnet. De har samlet det i statusartiklen “Compassionomics: Værdien af compassion i sundhedsvæsenet” som kan læses på hjemmesiden: https://www.maanedsskriftet.dk (kræver login) eller via offentlige biblioteker.

Did you say storytelling? For adults? At work? Isn’t storytelling for children? 

Former paediatrician Dr Lalith Wijedoru is serious about storytelling. So serious in fact that he has closed the chapter on his medical career, set up his own company, and now works full-time as an independent wellbeing consultant. His strategy? Creating psychologically safe spaces where the personal stories of staff can be shared to raise staff engagement.

Come and hear his story of how his own personal and work-related traumas led him to discover the benefits of sharing personal stories in the workplace as a means of creating authentic leaders, compassionate workplaces, genuine human connection, and ultimately raising team performance. 

Læs mere:

Website: www.behindyourmask.co 

LinkedIn: Dr Lalith Wijedoru 

Instagram:@LalithWijedoru 

Twitter: @LalithWijedoru 

YouTube: Lalith Wijedoru

 

Den 17. april havde kollegacaféen Morten Bonde med. Hele 33 personer havde tilmeldt sig, og tilbagemeldingerne om Morten Bondes oplæg var meget positive. Aftenen blev altså en stor succes, og deltagerne blev guidet gennem en taknemmelighedsmeditation, som Morten havde lavet til gruppen.

Find taknemmelighedsmeditationen her

Andre meditationer

Se også traileren til: At skabe indre ro i ydre kaos her

Om oplægget:

Hør historien om Morten Bonde - den praktisk blinde art director - der til trods for et fremtidigt liv i blindhed besluttede sig for at give sig selv - og andre - en ny vinkel på et godt liv.

Et foredrag om, hvordan compassion og mindfulness i hverdagen kan give os evnen til at skifte perspektiv på udfordringer. En iboende evne vi alle har, som giver os mulighed for at opdage alternative løsninger på uoverskuelige problemstillinger i arbejdslivet såvel som i privatlivet.

Via indlevende, humoristisk historiefortælling, billeder, video og lyd indvies du i de værktøjer, som Morten selv bruger til mestring af et liv med synstab, og du motiveres til at leve et mere mindfuldt liv med et selv-leder-mindset.

Om Morten Bonde

Morten Bonde har i 20 år arbejdet som art director i reklamebranchen, og udviklet og præsenteret utallige reklamekampagner for store brands i ind- og udland, og det sidste årti som senior art director i LEGO gruppen, hvor han har haft en nøgle-specialistrolle.

I dag er Morten praktisk blind, TEDx Speaker, Keynote speaker, mindfulnessinstruktør og meditationslærer og holder oplæg, foredrag og workshops for virksomheder om, hvordan blandt andet mindfulness adfærd, meditation og viden om sind og krop, kan være afsæt til at skabe den fremtid, du ønsker dig.

Læs mere:

www.mortenbonde.dk

Se invitationen til caféen her

Camilla Littau Nielsen fortæller om sit ph.d.-projekt, der har til formål at udvikle compassion-baserede interventioner til forældre til børn og unge med kræft gennem brugerinddragelse, samt at undersøge hvordan man som forsker passer på sig selv (og sine informanter), når man kommer helt tæt på et felt, hvor megen lidelse (angst, frygt og sorg) er tilstede. Dette bl.a. gennem digte og "compassionate interviews".  

Se oplægget fra kollegacaféen her

Denne aften vil Helle Laursen fra Nordic Compassion holde oplæg om compassion med fokus på self-compassion, som hjælp til at stå stærkere i dagligdagen. Oplægget kræver ikke forhåndsviden om compassion, men man vil blive introduceret til begrebet og forskellen til empati. Der vil blive god mulighed for interaktion og spørgsmål, ligesom der planlægges en praktisk øvelse. Aktiv deltagelse er ønskelig men ikke et krav. Helle er cand.mag. og har erfaring med coaching, projektledelse og undervisning indenfor mental sundhed, psykisk arbejdsmiljø og personlig kommunikation. Hun har specialiseret sig i compassion og er certificeret underviser fra UCSD, underviser for Center for Mindful Self-Compassion i USA og er Teacher Trainer og Supervisor på Mindful Self-Compassion (MSC) forløbet.

Du kan læse mere om Helle’s arbejde på hendes hjemmeside: https://nordic.compassion.dk

21. september 2022 havde vi fornøjelsen af Bjarne Ulrich som oplægsholder om medicinsk humor.

Da vi besluttede os for humor som ”cafe-emne”, måtte vi desværre sande, at både Dansk Selskab for Medicinsk Humor og Medicinsk Humor Netværk var blevet nedlagt. Den tidligere karismatiske formand Bent Eikard gik væk i 2014. Dette førte os til Sverige, hvor Bjarne Ulrich nu lever sin pensionisttilværelse, efter et spændende lægeliv som rheumatolog ved Skåne Universitetshospital og lektor ved Lunds Universitet.

Bjarne var med til at starte Medicinsk Humor Netværk og ville gerne dele sine oplevelser med os.

Bjarne fortalte af hjertet om sit liv som lægestuderende i København, hvor værkstedshumoren herskede flere steder, bl.a. på karkirurgisk afdeling, hvor studerende let kunne føle sig i vejen blandt de storrygende overlæger, som yndede at drille de nye klinicister.

Han fortalte om sine erfaringer med meditation, som han havde lært allerede før medicinstudiet, hvor han havde mødt grundlæggeren af transcendental meditation Makarishi Mahesh.

Vi hørte om hans lægeliv i Sverige, hvor han gerne bød en patient med svær rheumatoid artritis op til dans og ordinerede ”en hund på recept” til en smådeprimeret patient, som efterfølgende livede gevaldigt op og den dag i dag ofte hilser på ham i hundeparken.

Han viste os et billede af Dalai Lama, som var taget af en kær kollega, som tilfældigt havde mødt his holiness på et hotel i Lund. Kollegaen, som havde en ledende stilling og stort netværk, endte desværre med at tage sit eget liv formentlig pga mobning fra kolleger. Dette førte til en længere drøftelse af suicidier blandt læger.

Bjarne fortalte dernæst om sin undervisning og gode stunder med yngre læger og studenter, hvilket tydeligvis faldt i god jord blandt de deltagende medicinstuderende. Han havde været meget interesseret i kommunikation, og gentog flere gange vigtigheden i at LYTTE opmærksomt. Han refererede også afdøde Maya Angelou, som meget rigtigt har udtalt: People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

Bjarne har tidligere holdt dimissionstale for nybagte læger i Domkirken i Lund, hvor nogle af gårsdagens pointer også blev omtalt. Talen, også med engelsk oversættelse, kan stadig fremfindes på internettet.

Helt i tråd med compassion tankegangen, kom vi lidt overraskende til at tale meget mere om lidelse end om humor – men måske det er to sider af samme sag? I hvert fald kan humor, herunder den beskrevne værkstedshumor, være en måde at overleve på, ikke mindst i et sundhedsvæsen, som tiltagende er præget af stordrift, produktion, standardisering og elektronisk dokumentation.

Til slut var der løs snak, og vi drøftede et par gode podcast serier fra Hearts of Healthcare og Into the Magic Shop. Vi sluttede ikke af med vores signatursang Happy (Pharrell Williams) men derimod Cant stop the feeling af Justin Timberlake.

 Mathilde Juul er nyuddannet læge, og hun har i forbindelse med sit kandidatspeciale arbejdet med et forskningsprojekt, hvor hun undersøgte niveauet af angst blandt 175 danske medicinstuderende og 65 KBU-læger. 

Projektet målte angst ved hjælp af to validerede spørgeskemaer. Der blev både målt andelen af deltagere med angst, og derudover blev deltagernes angstniveau målt, dels som et øjebliksbillede og dels som et mere generelt niveau for hver deltager. 

Dato og sted:

7. juni 2022 kl. 19-20.3o

Caféen holdes virtuelt via zoom - passcode 428237

Oplæg ved Jeanette Bresson Ladegaard Knox, som er mag.art. og cand.mag. i filosofi og teatervidenskab samt ph.d. i humanistisk sundhedsfilosofi. Hun arbejder som lektor i medicinsk etik og omsorgsfilosofi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Jeanette Bresson Ladegaard Knox fortæller om sine mangeårige erfaringer med Sokratisk dialog (SD) i kræftrehabilitering samt om et træningsprogram i SD, som hun har udviklet i samarbejde med Rita Charon fra Institut for Medicinsk Humaniora og Etik (Columbia Universitet i New York). Samarbejdet er funderet i ønsket om, at mange flere kan lære at filosofere gennem SD og narrativer for at skabe rum til i ro og mag at reflektere over de store ting i livet. At være stille og lytte opmærksomt ind til det væsentlige har ikke alene betydning for patienter, men også mange andre steder, hvor der udføres sundhedsarbejde. 

Du finder Jeanettes slides fra oplægget her

Oplæg ved Jan-Helge Larsen, der har arbejdet som praktiserende læge siden 1975 og har i årene 1986-2007 været lektor i almen medicin ved KU og arrangeret kurser i konsultationsprocessen på Kalymnos siden 1992.

Et omdrejningspunkt i Jan-Helges arbejde er, at hvis man ikke finder ud af, hvorfor patienten egentlig kommer, kan man ikke hjælpe vedkommende godt nok. Han har over årene udviklet en model, der består af 5 kort, man kan "spille" med patienten i patientens del af konsultationen. Kernen i Jan-Helges kortspil er, at man ved hjælp af kvitteringer på kort tid får skabt en relation med patienten og får patientens tanker, bekymringer og ønsker. Derved kan man styre samtalen og samtidig undgå at arbejde unødigt meget. Noget, der er særligt vigtigt i en tid, hvor flere og flere opgaver skal fordeles i almen praksis på færre og færre hænder.

Jan-Helge er grundlægger af og fortsat hovedansvarlig for et kursus i konsultationsprocessen for praktiserende læger. For sin årelange indsats med at udvikle og forbedre konsultationsprocessen og læge-patient-relationen, er Jan-Helge tildelt æresmedlemsskab af the Royal College of General Practitioners (RCGP).

Du finder Jan-Helges slides fra oplægget her

Her kan du se eller gense optagelsen fra Jan-Helges oplæg

 

Oplæg ved Nanja Holland Hansen, psykolog og ph.d.-studerende.

Nanjas forskning viser, at pårørende til folk med en psykisk lidelse kan øge deres mentale sundhed ved at deltage i compassion-træning. Hendes oplæg handler om forskningen med pårørende, og den efterfølgende samtale handler bl.a. om at bygge bro til os som sundhedsprofessionelle. Hvordan kan vi bruge resultaterne af forskningen til at styrke vores samarbejde med pårørende, og hvordan kan vi selv have gavn af træne compassion?

Du kan finde Nanjas slides fra oplægget her

Her kan du på et tidspunkt se eller gense optagelsen fra Nanjas oplæg

Aftenen begyndte med en introduktion og beskrivelse af Hero’s journey ved Anette Bygum.

Kl 19.30 holdt dermatolog Dennis Linder fra Padua i Italien oplæg om hvordan man kan finde mening i sorgen.

Dennis skiftede studieretning fra matematik til medicin, da hans mor fik cancer og døde. Hans far, som var en international kendt og frygtet litterær agent, døde kort tid efter. Dennis måtte tage 5 års orlov fra medicinstudiet for at videreføre faderens forretning.

Da han afsluttede medicinstudiet 40 år gammel, valgte han at specialisere sig i dermatologi. Han har særlig interesse i narrativ medicin, psykodermatologi og kommunikation.

Du kan se Dennis Linders slides fra oplægget her  


Du kan se eller gense oplægget i filmen her

 

Lidelse er en uundgåelig del af livet. Hvis du elsker, kan du miste. Hvis du handler, kan du fejle. Sommetider bliver vi mennesker så styret af frygten for lidelse, at livet begrænses.

Ved aftenens kollegacafe vil læge Laila Bendix belyse hvordan menneskelig adfærd kan styres både af lidelse og af stræben efter et fuldt liv. Og hvordan vi med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) kan træne vores psykologiske fleksibilitet, så vi kan leve et fuldt og engageret liv, med - ikke på trods af – lidelse.

Laila Bendix er læge og ACT-uddannet. Hun arbejder på Smertecenter Syd, OUH, hvor brugen af ACT giver både patienter og behandlere redskaber til at være med det, som er svært.

Du kan se eller gense Lailas indlæg her

 

På dagens kollegacafé var der oplæg og debat omkring litteraturens rolle i coronatiden ved Klaus Rothstein.

Klaus er litteraturkritiker og kommentator ved blandt andet Weekendavisen, redaktør og tidligere studievært sammen med Nanna Mogensen på DR's litterære radiomagasin Skønlitteratur på P1 gennem ti år. Udover sin anmelder- og debattørvirksomhed har han udgivet syv bøger.

 

Du kan se eller gense Klaus' oplæg her

På dagens kollegacafé holdt lektor ved Institut for Kulturvidenskab Anders Juhl Rasmussen et oplæg om narrativ medicin som fagfelt

Narrativ medicin er efterhånden konsolideret som kursus på lægeuddannelsens 1. år og valgfag på de sundhedsfaglige kandidatuddannelser samt efteruddannelse af alment praktiserende læger og apoteksfarmaceuter.

Narrativ medicin er et interdisciplinært felt, som overordnet set forbinder humaniora og medicin, men som også binder tråde inden for humaniora mellem fænomenologi, hermeneutik, æstetisk teori mv., ligesom det binder tråde mellem lægeuddannelse, sundhedsfaglige uddannelser, folkesundhedsvidenskab, psykiatri og almen praksis mv. 

Narrativ medicin står ikke i modsætning til evidensbaseret medicin, om end opmærksomheden retter sig mod den individuelle patients/borgers/pårørendes fortælling om sygdom og sundhed, og evalueres bedst gennem solide, kvalitative studier.

  

Du kan hente Anders slides til oplægget her

 
Kollegacafé aflyst

På årets første kollegacafé fortalte teolog og forfatter Tommy Kjær Lassen,  med inspiration fra den tysk-amerikanske filosof og politiske tænker Hannah Arendts teorier om arbejde, om hvordan vi skaber nærvær i vores daglige arbejdsliv.

Forstå rytme, balance og glæde i arbejdslivet med filosofisk teori om arbejde. Skru op for din livsverden og få en mere eksistentiel tilgang til dit daglige arbejdsliv. Teorien er en fortolkning af Hannah Arendts (1906-1975) filosofi om det aktive menneskeliv og om balancen mellem Labor, Work & Action. Du får inspiration til at tage modellen med hjem og bruge i praksis.

Tommy Kjær Lassen er forfatter, foredragsholder og selvstændig organisationskonsulent med en baggrund som teolog og præst. I dag arbejder Tommy som ledelsesfilosof med fokus på etik, eksistens og dannelse i det daglige arbejdsliv. Tommy er forfatter til bogen ‘Filosofi for ledere. Fordybelse, Nærvær og Mening i det daglige arbejdsliv’, 2020. Læs mere om Tommy på StayHuman.dk

Du kan se Tommys oplæg her

 

Du kan hente Tommys slides til oplægget her

Du kan hente slides om Hannah Arendts arbejdsfilosofi her

 

An act of wonder

Patientdagbøger som intensiv pleje: ”An act of wonder” v. lektor Cindie Maagaard, Institut for Sprog og Kommunikation - oplæg og debat Cindie fortæller om sin forskning i dagbøger, der skrives af sygeplejersker for patienter i intensiv pleje. Dagbøgerne har til hensigt at afhjælpe patienternes psykiske traumer, men der sker også meget i relationen mellem sygeplejersken og patienten, når sygeplejersken skal sætte sig ind i patientens oplevelser for at skrive på vegne af patienten. Cindie vil både læse højt fra dagbøgerne og dele indsigter fra projektet.

 

Ved kollegacaféen 14/12 var Erkan i julehumør med nissehue og julemusik til corona fitness og dans.

Hvis du gik glip af caféen, kan du i stedet logge på SDU’s julekalender og opleve Erkan uredigeret som låge nr. 1 og nr. 15.

Du kan se SDU's julekalender her

 

Netværk for Compassion 14.12. 2020

Erkan giver den gas i SDU's julekalender

På dagens kollegacafé fortalte psykolog Ulrich Kirk om sin forskning i hvordan mindfulness kan påvirke hjernen og den måde individer træffer emotionelle valg, og om hvordan nyere forskning viser, at mindfulness kan ændre beslutningsprocesser i hjernen.

Du kan se eller gense Ulrichs indlæg her

Ulrich Kirk refererede i sit indlæg bl.a. til følgende to videnskabelige artikler, dem kan du læse her:

 

Look beyond borders - En video fra Amnesty International

Til cafeen viste vi desuden en kort video: Look beyond borders, som illustration på compassion.
Amnesty International har produceret videoen om et eksperiment i Berlin, hvor man satte flygtninge overfor indfødte tyskere. På blot 4 minutter opstod en rørende nærhed, hvor de medvirkende næsten nonverbalt interagerede og man fik et dybfølt indtryk af tidligere lidelse hos flygtningene.

Du kan se videoen her

 

 

Her kan du se  læge og forfatter Stephen Trzeciak fortælle om, hvordan 40 sekunders compasion kan redde liv.

Compassion er evnen til at bruge ”aktiv empati ”og indføling i sin relation til andre mennesker.

Forskning har vist, at hvis man alene bruger empati – aktiveres et område i hjernen knyttet til smerte. Hvis man bruger compassion - aktiveres et
område i hjernen, der berører positive følelser og fællesskab.

Compassion er en evne, der kan trænes. Hvis man lærer at bruge compassion, bliver man mere robust i sit arbejde med patienter, hvorved risikoen for udbrændthed nedsættes.

 

Her kan du se de syv indsigter som dagens program roterede omkring

Universelle hensigter

I bogen compassionomics redegør intensivlæge og forsker Stephen Trzeciak for den "Compassion crisis" som verden står midt i.

Forskning viser, at specielt amerikanske læger og sygeplejersker er hårdt ramte af burnout med fatale følger så som selvmord og at forlade faget til følge. Trzeciak viser, at det kun tager 40 sekunder at vende denne tilstand - nemlig ved at være mere compassioneret i relationen til patienten.

Jane Clemensen vil i sit oplæg inddrage erfaringer fra sin forskning og diskuterer det med Trzeciaks erfaringer, som beskrevet i bogen.

 

Du kan se Janes oplæg her

 

Du kan også læse Janes oplæg "Modgift mod udbrændthed" her

 

Sidst opdateret: 02.07.2024