Skip to main content
Center for Compassion i Sundhedsvæsenet

Om centret

Compassion fokuserer på at lindre egen og andres lidelse og kan medvirke til at forhindre udbrændthed hos klinikeren. Sundhedsvæsenet har igennem mange år undervurderet det faktum at sundhedspersonalets trivsel er central for at skabe omsorgsfulde og tillidsskabende relationer til patienterne.

Center for Compassion i sundhedsvæsenet tager afsæt i internationalt anerkendt forskning i Compassion og kærlighed og oprettes med det formål at fremme disse kompetencer i sundhedsvæsenet – både på individuelt, på gruppeniveau og organisatorisk niveau. 

Centret vil drive forskning, undervisning og formidlingsaktiviteter med henblik på udbredelse af kærlighed, Compassion og relationelle kompetencer til gavn for såvel personale, patienter og pårørende i en travl og ofte meget presset klinisk hverdag.   

Etablering af centret er drevet af en gruppe erfarne sundhedsfaglige forskere fra de kliniske institutter på SDU. Gruppen har et mål om at udbrede viden og udvikle kompetencer translationelt på tværs af sektorer, videnskaber og faggrupper.  

Her kan du læse hele centerbeskrivelsen (PDF)

Centerleder

Professor Jane Clemensen

jclemensen@health.sdu.dk

Sekretariat

AC-fuldmægtig Vibeke Mortensen

vmortensen@health.sdu.dk

Sidst opdateret: 06.02.2023