Skip to main content
Center for Compassion i Sundhedsvæsenet

Målsætninger og værdier

Målsætninger:

Centret har følgende målsætninger:

  • Sundhedspersonale oplever at blive set og hørt som hele mennesker, der kan bidrage med faglige og menneskelig kompetencer
  • Patienter oplever at blive set og hørt i den professionelle behandling og pleje i omsorgsfulde relationer
  • Centrets aktiviteter skal som supplement til etablerede arbejdsmiljøindsatser resultere i mærkbare forandring på arbejdsglæde og motivation. Sundhedspersonalet skal være glade for at gå på arbejde
  • Sundhedspersonalet har et mødested, hvor de kan få idéer og inspiration samt støtte til at vedligeholde en aktiv tilgang med Compassion i praksis
  • Centrets tilbud skal være kendt af alle medarbejdere på hospitaler i første omgang i Region Syddanmark
  • Centret understøtter verdensmål nr. 3 vedrørende ”Sundhed og trivsel”

Værdigrundlag:

Bærende værdier for centret

Centerets aktiviteter vil være båret af værdier som respekt, anerkendelse, venlighed, nysgerrighed, kærlighed, autenticitet og mod.

Det er centrale værdier, som skal i spil, for at vi kan indgå som hele mennesker i interaktionen med patienter og kollegaer, og for at vi kan møde vores medmennesker i en ligeværdig relation. En relation hvor vi også formår at indtage en ’responsiv’ rolle, der er kendetegnet ved interesse, lydhørhed og respekt for patienters og kollegaers behov, værdier og præferencer

Forudsætningen for at vi kan omsætte disse værdier i handling, er gennem træning af sindet at opnå en dybtfølt anerkendelse af, at vi alle deler grundvilkår, som sygdom og sundhed, sårbarhed og styrke, lidelse og velbefindende, angst og tryghed, tro og tvivl.

Sidst opdateret: 25.02.2022