Skip to main content

Større ordforråd i tysk og engelsk

Projektet er afsluttet.

Formål

Projekt Building More Vocabulary - Building More Communicative Competence ledes af Merete Olsen og Søren Hattesen Balle, begge fra Professionshøjskolen Absalon, og bygger på et af deres tidligere projekter, der fokuserer på ordforrådsudvikling i engelskfaget.

Projektet tager afsæt i en didaktisk model udviklet i et aktionslæringssamarbejde, der har vist sig succesrig i forhold til elevernes udvikling af fagligt ordforråd på engelsk. I det nye projekt sker der både en videreudvikling og praksisafprøvning af modellen i forhold til engelskfaget, og en afprøvning af modellen i relation til andre ordforrådsfelter, andre alderstrin og andet fremmedsprog. Sigtet er at videreudvikle den didaktiske designmodel, så den skaber grobund for en bedre kobling mellem udvidelse og nuancering af ordforråd og inkorporering af det nye ordforråd i elevernes tekstproduktion, så den kan anvendes på tværs af sprogfag og alderstrin.

Projektet støttes af NCFF (Nationalt Center For Fremmedsprog) og involverer en bredt sammensat projektgruppe.

Projektledere

  • Merete Olsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon
  • Søren Hattesen Balle, lektor, Professionshøjskolen Absalon

Deltagere

  • Maria Pia Petterson, lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
  • Signe Hannibal Jensen, adjunkt, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
  • Line Krogager Andersen, postdoc, Institut for Kulturvidenskaber, SDU 
  • Annie Skovly Thomsen, Asgård Skole
  • Inge Alfredsen, Avedøre Skole
  • Lise Østbirk Bencard, Tybjerg Privatskole
  • Elin Fredsted Ravn, Højby Friskole
  • Birgit Henriksen, professor emirita

Sidst opdateret: 06.12.2023