Skip to main content

Et studie for dig, som interesserer dig for designs komplekse rolle i samfundet

Kandidatuddannelsen i Designstudier har fokus på design set fra en humanistisk synsvinkel. Gennem studiet opnår du en bred og omfattende viden om designs kulturelle, æstetiske og kommunikative roller i samfundet, både i et historisk og nutidigt perspektiv. Kompleksiteten af design er øget markant gennem de seneste årtier, blandt andet som en konsekvens af et stigende behov for at tænke og agere bæredygtigt, globaliseringen, nye produktionsformer, nye medier og ændrede forbrugsmønstre. Der er derfor brug for målrettede humanistiske kandidater, der er i stand til at forstå, analysere og formidle design i dette helhedsperspektiv.

Internationale strømninger og dansk designkultur

På Designstudier arbejder du med aktuelle og historiske strømninger i design, og gennem studiet vil du tilegne dig viden om både internationalt design og om dansk designkultur. I løbet af studiet har du mulighed for at udbygge det internationale perspektiv ved at tage på udveksling på et udenlandsk universitet. Derigennem styrker du også dit kendskab til andre akademiske miljøer end det danske. Undervisningen fokuserer på design som et æstetisk, historisk og kulturelt fænomen gennem designteoretiske, -historiske, -metodiske og -analytiske fag. Du får praktiske erfaringer med at udvikle formidlingsgreb og -løsninger, der specifikt er rettet mod design.

Viden og kompetencer baseret på international forskning

Undervisningen på uddannelsen Designstudier er baseret på den nyeste internationale forskning i designkultur, designhistorie samt i designteoretiske emner. Gennem uddannelsens forløb opnår du kompetencer til at kunne indgå i en række arbejdssammenhænge og tværfaglige samarbejder, hvor design spiller en rolle. Det kan eksempelvis være i forbindelse med udvikling og kommunikation, markedsførings- og udstillingsopgaver samt formidling af design i skrift og tale.

Derfor skal du læse...

  • Du opnår viden om design i nutidigt og historisk perspektiv, og du får kompetencer til at bidrage til udvikling og formidling i tilknytning til design
  • Du opnår viden om internationale og danske strømninger inden for design og har mulighed for at styrke din internationale viden med et udvekslingsophold
  • Du får kulturel viden og bevidsthed om design og kan samarbejde helhedsorienteret og med afsæt i en tværfaglig forståelse

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram