Skip to main content
Uge 48, 2018

Frivilligt arbejde fordobler chancen for høj mental sundhed

Er man engageret i frivilligt arbejde, har man dobbelt så stor chance for mentalt at have det så godt som muligt. Det viser nyt studie blandt 14.000 skandinaver

De timer, man lægger i frivilligt arbejde, kommer godt igen. I hvert fald på det mentale plan. Et nyt, omfattende studie viser, at personer, der arbejder frivilligt eksempelvis som spejderleder, fodboldtræner eller besøgsven, har dobbelt så stor sandsynlighed for så god mental sundhed som overhovedet muligt.

Studiet er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed blandt mere end 14.000 personer i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Det er første gang, man undersøger sammenhængen mellem frivilligt arbejde og mental sundhed.

I studiet har forskerne målt deltagernes mentale tilstand ved hjælp af en række spørgsmål om deres følelsesliv, lykkefølelse og hvordan de fungerer mentalt i hverdagen og har holdt svarerne op mod, hvorvidt de arbejder frivilligt eller ej.

Resultatet er, at de af deltagerne, der mindst én gang om ugen er engageret i frivilligt arbejde, har dobbelt så stor sandsynlighed for at have såkaldt blomstrende mental sundhed i forhold til dem, der ikke er frivillige.

Blomstrende mental sundhed er forskernes udtryk for det højeste niveau af mental sundhed, det vil sige det højeste niveau af positive følelser, velvære og sociale funktioner, såsom hvordan man fungerer i hverdagen og i samspil med andre.

Gør noget meningsfuldt

Resultatet gælder uanset de frivilliges alder, sociale og økonomiske baggrund, helbred og eventuelle funktionsnedsættelser. Og det tyder ifølge forskerne på, at der er sammenhæng mellem frivilligt arbejde og blomstrende mental sundhed, uanset hvem man er, hvor man kommer fra, og hvor meget overskud, man har i hverdagen.

”At der er sammenhæng kan skyldes, at man som frivillig føler, at man gør noget uselvisk, at man hjælper andre mennesker og dermed bidrager til en bedre verden. Man føler, at man arbejder for en større sag og for noget meningsfuldt, og det er med til at styrke éns mentale sundhed. Man får det godt med sig selv,” siger forsker i mental sundhed Ziggi Santini fra Statens Institut for Folkesundhed, der står bag studiet.

Ziggi Santini peger desuden på, at frivilligt arbejde ofte betyder, at man lærer nye ting og tilegner sig nye kompetencer, hvilket kan styrke ens selvværd og opfattelse af, hvad man som menneske kan bidrage med.

”Som frivillig får man ofte mulighed for at få nye sociale relationer og indgå i fællesskaber. Og vi ved, at sociale netværk har stor betydning for, hvordan man trives mentalt,” siger Ziggi Santini.

Indstilling til livet betyder også noget

Hvor det primære resultat i studiet er, at frivilligt arbejde mindst én gang om ugen hænger sammen med blomstrende mental sundhed, peger delanalyser i studiet på, at der også er sammenhæng mellem en mindre frekvens af frivilligt arbejde og blomstrende mental sundhed. Det kan ifølge Ziggi Santini betyde, at dén indstilling til livet og til at hjælpe og bidrage, som frivillige ofte har, er vigtigere end hvor ofte, man arbejder frivilligt.
Studiet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift ”Social Currents”.

Det trækker på data fra tidligere befolkningsundersøgelser, hvor man har spurgt til både frivilligt arbejde og blomstrende mental sundhed. En anden undersøgelse baseret på danske data fra 2016 også fra Statens Institut for Folkesundhed er nået frem til samme konklusion. Undersøgelsen er endnu ikke publiceret.

Ziggi Santini er tilknyttet forskningsprojektet ABC for mental sundhed ved Statens Institut for Folkesundhed, der forsker i, hvordan man ved hjælp af enkle og praktiske principper kan fremme mental sundhed i Danmark.

ABC for mental sundhed er støttet af Nordea-fonden og samarbejder blandt andet med en række NGO’er og frivillighedsorganisationer såsom Røde

Kors Hovedstaden, Det Danske Spejderkorps, DGI, DOF, Hjerteforeningen samt Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

Kontakt

Forsker Ziggi Santini, e-mail: zisa@si-folkesundhed.dk, tlf.: 6550 7723, og seniorforsker Vibeke Koushede, e-mail: vibe@si-folkesundhed.dk, tlf.: 6550 7864, begge Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Vil du vide mere om ABC for mental sundhed?

Besøg projektets hjemmeside

Redaktionen afsluttet: 29.11.2018