Skip to main content

Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse

05-08-2014

Handicappedes helbred er dårligere end resten af befolkningen. En ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har lavet, slår fast, at personer med funktionsnedsættelse har dårligere helbred og trivsel end resten af befolkningen. De handicappede er mere syge, de vejer mere, bevæger sig mindre og er mere ensomme.

Rapporten, som kan læses her, belyser sundhedstilstand, sundhedsadfærd, sociale relationer og kontakt med sundhedsvæsenet for voksne danskere med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og/eller fysisk funktionsnedsættelse.

Det er den første undersøgelse af sin slags i Danmark.

Fokus på ulighed

Rapporten er bestilt af Sundhedsministeriet, fordi regeringen og Folketinget har besluttet at fokusere på uligheden i sundhed for handicappede.
Tilsvarende rapporter er udgivet i Norge og Sverige.

 

Forfattere: Nina Føns Johnsen, Michael Davidsen, Sudan Ishøy Michelsen, Knud Juel