Skip to main content

Vibeke Koushede er udnævnt til professor MSO ved Statens Institut for Folkesundhed

13.06.2019

Seniorforsker og ph.d. Vibeke Koushede, der forsker i mental sundhed, er netop udpeget til professor MSO. 

Vibeke Koushede skal blandt andet arbejde på at bygge bro mellem forskning, policy og praksis samt fremme viden i befolkningen om, hvordan man kan styrke egen og andres mentale sundhed. Endvidere skal hun forske i beskyttende faktorer for mental sundhed samt udvikle og validere mål for at kunne måle positive aspekter af mental sundhed.

Vibeke Koushede er oprindeligt uddannet jordemoder og blev i 2011 ansat ved Statens Institut for folkesundhed. I 2014 tog hun initiativ til ABC for mental sundhed – en mental sundhedsfremmeindsats målrettet hele befolkningen.

Professor MSO er en relativ ny titel i den akademiske verden. Den indebærer en tidsbegrænset ansættelse, hvor man varetager særlige opgaver samt opgaver, som er knyttet til professorstillinger.