Skip to main content

Ugens tal: Ny rapport viser sygdomsbyrden i Danmark, hvad angår sygdomme

02.03.2023

Hvilke folkesygdomme øger risikoen for at dø, og hvilke sygdomme belaster samfundet, sygehusvæsenet og borgerne mest? Svarene findes i ny rapport om sundhedsbyrden i Danmark. 

I dag udkommer Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen og giver helt ny viden om, hvordan 15 udbredte sygdomme belaster sundhedsvæsenet og samfundet. 

Rapporten viser, hvilke af de 15 sygdomme, der har størst betydning for sygdomsbyrden. For eksempel giver rapporten svar på, hvor mange ekstra dødsfald pr. år der finder sted blandt personer med en given sygdom i forhold til personer uden den pågældende sygdom. 

Byrden af de udvalgte sygdomme opgøres i rapporten som forekomst, ekstra dødsfald, kontakter til hospital, lægekontakter, fravær fra arbejdsmarkedet og samfundsøkonomiske konsekvenser ved omkostninger til kontakter i sundhedsvæsenet og tabt produktion.

Vil du vide mere? Tryk her