Skip to main content

Ugens tal: Mentalt overskud kædes sammen med mere fysisk aktivitet, viser nyt studie

22.02.2023

Studiet er udarbejdet af forskere ved Statens Institut for Folkesundhed og viser, at god mental sundhed forbundet med mere fysisk aktivitet.

At få løbeskoene på og løbe en tur, kan være svært på en kold vinterdag. Men det hjælper måske, hvis man har mentalt overskud.

Nu viser nyt studie, at der netop er en sammenhæng mellem dét at have god mental sundhed og et højt fysisk aktivitetsniveau.  Samtidig viser studiet, at det omvendte også gør sig gældende: At fysisk aktivitet også har betydning for, om man har god mental sundhed.

Studiet bygger på data fra 5.000 danskere, der i 2019 fik en række spørgsmål om deres mentale sundhed, og hvor meget fysisk aktivitet de dyrkede i løbet af en uge - og året efter fik de samme spørgsmål.

Forskerne inddelte herefter deltagerne i studiet efter, om de havde dårlig, moderat eller god mental sundhed i 2019, og efter hvem, der året efter levede op til WHOs anbefalinger om at være fysisk aktiv i minimum 150 minutter om ugen. 

Ifølge forskerne viser studiet en tydelig sammenhæng mellem dét at have god mental sundhed og at være fysisk aktiv. 

De personer, der havde god mental sundhed i 2019, havde året efter dobbelt så stor chance for at leve op til anbefalingerne om fysisk aktivitet sammenlignet med de personer, der havde dårlig mental sundhed.

 Vil du vide mere? Tryk her