Skip to main content

Ugens tal: Ny rapport viser, hvorfor voldsudsatte ikke søger hjælp fra myndigheder

08.02.2023

Selvom tusinder af kvinder og mænd årligt udsættes for psykisk eller fysisk partnervold, er det kun et fåtal, der søger hjælp fra myndigheder eller organisationer.

En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed giver indsigt i, hvordan voldsramte oplever den vold, de har været udsat for, og hvorfor de afholder sig fra at søge hjælp fra myndigheder og organisationer.

En af årsagerne er, at nogle voldsudsatte kan opleve et svigt, når de møder det offentlige system.

De oplever eksempelvis, at der ikke bliver taget højde for deres voldsoplevelser i kommunen eller Familieretshuset, når det kommer til samvær med børnene, ligesom der ikke er nogen, der spørger ind til volden.

Voldsudsatte kan også opleve, at deres fortælling om volden ikke tages alvorligt eller bliver anset for konfliktoptrappende.

Rapporten bygger blandt andet på interviews med 13 personer, der har været udsat for psykisk eller fysisk vold i deres parforhold.

Vil du vide mere? Tryk her