Skip to main content

Ugens tal: Langt størstedelen af danske skolebørn i alderen 11-15 år bevæger sig for lidt

30.08.2023

Ny undersøgelse, hvor over 1.200 skolebørn bar bevægelsesmålere, viser, at tre ud af fire skolebørn ikke opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling om at motionere eller på anden vis være fysisk aktiv mindst én time om dagen.

Statens Institut for Folkesundhed står bag undersøgelsen i samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik.

Undersøgelsen er den del af Skolebørnsundersøgelsen 2022 og viser, at 73 procent af de 11-15-årige ikke bevæger sig nok – det vil sige, at de ikke er fysisk aktive mindst én time dagligt.

En lignende undersøgelse i 2028 viste det samme resultat.

Pigerne bevæger sig mindst. På tværs af 5., 7., og 9. klassetrin opfylder kun 21 procent af pigerne anbefalingerne, mens det gælder 35 procent af drengene.

Jo ældre børnene bliver, jo mindre bevæger de sige. For eksempel er det kun 20 procent af 9. klasses drengene og 12 procent af pigerne, der når op på det anbefalede aktivitetsniveau.

Vil du vide mere?

ugens tal