Ugens tal: Ny minirapport om barrierer og udfordringer ved forebyggende helbredstjek

24.06.2020

Rapporten henvender sig til læger og kommuner, der ønsker mere viden om, hvilke udfordringer der kan være forbundet med forebyggende helbredstjek målrettet borgere med lav socioøkonomisk position

En ny minirapport fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed sætter fokus på de udfordringer, der er forbundet med at få borgere med lav socioøkonomisk position til at deltage i helbredstjek hos deres læge – samt de barrierer, som praktiserende læger kan have i forhold til at henvise borgerne til kommunale sundhedstilbud, såsom rygestopkurser.

Rapporten henvender sig primært til praktiserende læger og kommuner. Den bygger på erfaringerne fra et forskningsprojekt ved navn Tjek Ind ved Center for Interventionsforskning. Her fik omkring 1.100 borgere uden anden formel uddannelse end grundskolen en personlig invitation fra egen læge om et forebyggende helbredstjek.

Se Ugens tal

Klik her