Skip to main content

Ugens tal: Folkeskoleelever undervises i, hvordan de skal tackle udfordringer

31.05.2023

I et nyt pilotprojekt lærer elever i udskolingen, hvordan de håndterer hverdagens udfordringer. Nu har Statens Institut for Folkesundhed evalueret projektet.

Hvordan håndterer man stress? Og hvordan kommunikerer på en hensigtsmæssig måde?

Over 300 folkeskoleelever i udskolingen havde sidste år stresshåndtering, vejrtrækningsøvelser og god kommunikation på skemaet. Eleverne deltog i et pilotprojekt, der gik ud på at styrke deres generelle trivsel og mental sundhed.

Nu har Statens Institut for Folkesundhed evalueret pilotprojektet, der er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning og hedder Basal – sammen om trivsel.

Formålet med evalueringen har været at bidrage med viden om elevernes og lærernes udbytte, tilfredshed og erfaringer, men også pege på eventuelle behov for at justere indsatsen og undervisningsmaterialer, inden pilotprojektet skal rulles ud til omkring 40 skoler efter sommerferien. 

Ifølge seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen viser evalueringen, at både lærere og elever overordnet set har været tilfredse med forløbet:

Blandt andet nævner mange elever at de har fået et bedre indblik i deres tanker og er blevet mere reflekterede om, hvordan deres adfærd og kommunikations påvirker andre, og hvordan man kan undgå konflikter.

Vil du vide mere?

ugens tal