Skip to main content

Ny rapport sammenligner socialt udsatte i København og resten af landet

28.03.2019

Selvom der historisk har været politisk opmærksomhed omkring forholdene for socialt udsatte i og omkring København, har man kun vidst meget lidt om, hvorvidt der er forskelle i sundhed og trivsel og i kontakt med sundhedsvæsenet blandt socialt udsatte i henholdsvis København og resten landet. Men denne manglende viden retter en ny rapport nu op på. 

Statens Institut for Folkesundhed har for Rådet for Socialt Udsatte udarbejdet rapporten. Den kortlægger også, om de socialt udsatte primært opholder sig i den kommune, de har deres bopælsregistrering i. Her fremgår det, at de socialt udsatte, der har medvirket i undersøgelsen, trækkes mod hovedstaden, selvom de har folkeregisteradresse et andet sted. Cirka hver tredje af de socialt udsatte svarpersoner, der angiver at opholde sig mest i København, har deres bopæl registreret et andet sted.

I forhold til de fleste af de undersøgte sundheds- og trivselsparametre er der ikke store forskelle på andelen i København og i resten af landet. Der er imidlertid en lidt mindre andel i København end i resten af landet, der er meget generet af ængstelse, nervøsitet, uro eller angst og også en mindre andel, der ofte er uønsket alene.

Hvad angår belastende livsomstændigheder, står det værre til blandt socialt udsatte i København end i resten af landet på flere områder, nemlig i forhold til alkoholmisbrug, fattigdom og hjem-løshed. Andelen med en sindslidelse er til gengæld mindre i København end i resten af landet. I forhold til andelen af socialt udsatte med et stofmisbrug er der ikke store forskelle mellem København og resten af landet.

Se rapporten

Klik her