Skip to main content

Ny lærebog sætter fokus på sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund

27.05.2020

SIF-forskere bidrager til lærebog, der går tæt på planlægning af sundhedsfremme og praksis ud fra en holistisk og sociologisk tilgang til sundhed

Forskere ved Statens Institut for Folkesundhed, Ditte Heering Holt og Pia Vivian Pedersen, har skrevet et kapitel i en lærebog, som netop er udkommet. Bogens titel er Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund. Mellem forskning, planlægning og praksis. 

Kapitlet handler om det tværsektorielle samarbejde i kommuner omkring ulighed i sundhed og de forskellige dilemmaer og udfordringer, som er forbundet med at samarbejde på tværs. Det er skrevet i samarbejde med Morten Hulvej Rod, som er sundhedsfremmechef i Steno Diabetes Center og tidligere ansat ved Statens Institut for Folkesundhed. 

Ulighed i sundhed er komplekst 

Bogen henvender sig til studerende ved de sundhedsfaglige, socialfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter og professionsskoler. 

Dens fokus er, at sociale forhold påvirker menneskers fysiske helbred, mentale trivsel og sociale situation. Ulighed i sundhed præsenteres som et komplekst fænomen, hvor individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige dynamikker er relateret til hinanden. 

I bogen præsenteres udvalgte perspektiver, begreber og flerstrengede metoder, som favner sundhedsfremme i sin kompleksitet, og som er understøttende for praksis i forhold til at fremme lighed i sundhed. 

Som læser kommer man også tættere på praksis ved hjælp af cases, der går dybere ind i den fælles problemstilling vedrørende bekæmpelse af ulighed i sundhed, og som giver indblik i, hvordan planlægningsmodeller og koncepter kan overføres og anvendes i kommunale og lokale initiativer møntet på sundhedsfremmende indsatser.    

Bogen er redigeret af Pernille Tanggaard Andersen, Charlotte Bech Lau og Heidi Myglegård Andersen og udgivet af Hans Reitzels Forlag.