Skip to main content

Ph.d.-afhandling om en indsats om livstilfredshed og overvægt blandt børn på Julemærkehjem

08.02.2023

Ph.d.-studerende Mette Juul Kristoffersen forsvarer sin ph.d.-afhandling på Statens Institut for Folkesundhed torsdag den 23. februar.

Forsvaret finder sted kl. 13 i Luftskibet. Alle er velkomne.

Mette Juul Kristoffersens studie handler om en ny opfølgningsindsats, som Julemærkehjemmene tilbyder børn og unge i alderen 7-14 år, der har haft ophold på et julemærkehjem. Den nye indsats skal fastholde trivsel og vægttab efter et ophold på julemærkehjem.

I sit ph.d.-studie har Mette Juul Kristoffersen evalueret Julemærkehjemmenes nye, udvidede opfølgningsindsats, der er længerevarende end den opfølgningsindsats, børnene normal tilbydes.

Det er Julemærkefonden, der har ønsket at udvide den sædvanlige indsats til at række udover de ti uger – og fonden har på den baggrund udviklet den udvidede opfølgende indsats, hvor en opfølgningskoordinator fra julemærkehjemmet støtter familierne i tiden efter et ophold.

Mette Juul Kristoffersen har evalueret den udvidede opfølgningsindsats og sammenlignet med den ordinære opfølgningsindsats.

Studiet omfatter både en proces- og en effektevaluering. Procesevalueringen beskæftiger sig bl.a. med evaluering af praksisbaserede indsatser med både kvalitative og kvantitative metoder, mens effektevalueringen måler livstilfredshed og BMI et år efter opholdet som primært og sekundært udfald for opfølgningsindsatsen.

Læs mere her