Skip to main content

Ny direktør på Statens Institut for Folkesundhed bliver Morten Hulvej Rod

01.02.2023

Professor og sundhedsfremmechef, Morten Hulvej Rod, er udnævnt til direktør for Statens Institut for Folkesundhed. Han afløser Morten Grønbæk på posten.

Morten Hulvej Rod kommer fra stillingen som chef for sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Morten er allerede et kendt ansigt på instituttet, han er i dag ansat i et deltids-professorat som professor i sundhedsfremme på instituttet. Derudover har han tidligere været ansat på instituttet i en årrække først som forebyggelses- og interventionsforsker, sidenhen som lektor og forskningsleder.

”I kraft af min baggrund har jeg et indgående kendskab til Statens Institut for Folkesundhed og et bredt netværk blandt instituttets medarbejdere og samarbejdspartnere. Derfor er jeg meget bevidst om SIF’s enestående betydning for forskning og praksis på folkesundhedsområdet i Danmark. Jeg vil gøre mit yderste for at udvikle SIF i en retning, hvor det fortsat kan levere forskning, myndighedsbetjening og uddannelse af høj kvalitet og med stor gennemslagskraft, både politisk og i praksis,” siger Morten Hulvej Rod

Morten var i 2017-2019 centerleder for Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge, der bliver drevet i et partnerskab mellem alle landets professionshøjskoler, og har kendskab til uddannelse, forskning og praksis på tilstødende fagområder som socialt arbejde, sygepleje og pædagogik.

”Vi er meget glade for, at Morten nu bliver den samlende kraft for instituttets omfattende virke indenfor forskning, undervisning og forskningsbaseret rådgivning. Morten er allerede i tæt dialog med folkesundhedsfeltet både i Danmark og internationalt. Hans ideer om, hvordan vi skal tænke folkesundhed som et system af brugere, organisationer og et samspil af mange faglige retninger, er helt afgørende for vores mål om at udvikle viden, der skaber folkesundhed og gør en forskel i praksis,” siger Anna Paldam Folker, konstitueret direktør på SIF.

Morten har i sin egen forskning arbejdet med børn og unges sundhed, udvikling og evaluering af forebyggende interventioner, og han har bedrevet etnografiske feltstudier af kommunernes praksis på sundhedsområdet med særligt fokus på social ulighed i sundhed. Senest har han under et halvt års forskningsophold ved Institute for Advanced Study, Amsterdams Universitet, beskæftiget sig med metoder og teoretiske tilgange til at forstå og skabe forandring i komplekse systemer, blandt andet med henblik på at mindske ulighed i sundhed.

Morten er uddannet antropolog fra Københavns Universitet.