Danmarks Frie Forskningsfond bevilliger 5,8 mio. kr. til Statens Institut for Folkesundhed

31.10.2019

Bevillingen skal bruges til at udvikle og afprøve en intensiv indsats til at hjælpe småbørn med mental sårbarhed

Det er professor Anne Mette Skovgaard, Statens Institut for Folkesundhed, der har ansøgt og modtaget bevillingen på i alt 5,886.926 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond. Med bevillingen skal Anne Mette Skovgaard sammen med  andre børneforskere fra instituttet, forskere fra Holland samt sundhedsplejersker fra en række kommuner, udvikle og afprøve en indsats til at forebygge psykiske vanskeligheder blandt helt små børn.  

Psykiske vanskeligheder i barnealderen har store konsekvenser for barnets udvikling, læring og trivsel. Mental sårbarhed kan påvises allerede, når barnet er 9-10 måneder gammel.

Den nye indsats bliver en kort og intensiv indsats til de børn, som er identificeret som særligt mentalt sårbare ved 9-10 måneder, og som ikke kan hjælpes tilstrækkeligt ved de eksisterende muligheder i kommunerne. Indsatsen består af seks sessioner, hvor en særligt uddannet sundhedsplejerske hjælper forældrene til at opfange, forstå, og håndtere barnets sårbarhed.

Statens Institut for Folkesundhed har for nylig, i samarbejde med en række danske kommuner, udviklet og afprøvet en lavintensiv basis-indsats til implementering i sundhedsplejen, som kan hjælpe børn med lettere tegn på sårbarhed.