Skip to main content

Lau Caspar Thygesen er udnævnt til professor i epidemiologi ved Statens Institut for Folkesundhed

23.09.2019

Lektor og ph.d. Lau Caspar Thygesen er netop udpeget til professor i epidemiologi og register-baseret forskning ved Statens Institut for Folkesundhed.

Lau Caspar Thygesens fokus er epidemiologi særligt med inddragelse af registre. Som professor vil han fortsætte sit arbejde med at undersøge særlige patientgrupper baseret på registre, beskrive social ulighed og erhvervsmæssige forskelle i sygdomshyppighed og afdække styrker og svagheder ved register-baserede studier.

Særlige fokusområder ved professoratet er at vurdere effektiviteten af allerede godkendte behandlinger, benytte alternative studiedesigns og datakilder for at omgå fejlkilder samt at supplere randomiserede studier med de mange register-baserede oplysninger.

Lau Caspar Thygesen har gennem sin forskningskarriere trukket på registre og store befolkningsundersøgelser til at besvare folkesundhedsspørgsmål og kliniske spørgsmål altid i tæt samarbejde med andre sundhedsprofessionelle og forskere – et bredt samarbejde, som professoren værdsætter højt og som naturligvis vil fortsætte.

Lau Caspar Thygesen er forskningsgruppeleder for en gruppe af post.doc.’er, ph.d.-studerende og videnskabelige assistenter, der alle fokuserer på forebyggelse af folkesygdomme og risikofaktorer og på at analysere konsekvenser af sygdom og evaluere metodiske udfordringer ved register-baseret forskning.