Borgere i Grindsted er generelt ikke mere syge end andre, viser ny rapport

13.05.2020

Der er generelt set ikke flere sygdomme eller flere dødsfald i Grindsted end i andre byer. Dog er der flere nye tilfælde af enkelte sygdomme, såsom prostatakræft og hjertekarsygdomme

Statens Institut for Folkesundhed har netop offentliggjort en ny rapport, der belyser forekomsten af sygdom, dødelighed, for tidlig fødsel, dødfødsel og fertilitetsproblemer blandt nuværende og tidligere borgere i Grindsted.

 Baggrunden for undersøgelsen er, at borgere i mange år har været bekymret for de helbredsmæssige konsekvenser fra det kemiske affald, som Grindstedværket udledte i perioden 1924-1970.

 Det er Region Syddanmark, der har bedt instituttet om undersøgelsen.

De vigtigste fund i undersøgelsen er:

  • Forekomsten af sygdomme, fødselsudfald, fertilitetsproblemer og dødelighed blandt borgere i Grindsted er ikke væsentlig forskellig fra borgere i sammenlignelige byer i Region Syddanmarks jyske del og Region Midtjylland. Der ses dog enkelte undtagelser fra dette generelle billede, hvor sygdomsforekomsten er højere eller lavere blandt borgere i Grindsted end i sammenlignelige byer. Sammenlignelige byer er defineret som byer, der minder om Grindsted, men som ikke har haft en generationsforurening.

  • Der ses flere nye tilfælde af prostatakræft og hjertekarsygdomme blandt borgere i Grindsted end i sammenlignelige byer. Dette ses særligt tilbage i tiden. Fra henholdsvis 1991 og 2011 og frem er der ikke statistisk sikre forskelle i antal nye tilfælde af prostatakræft og hjertekarsygdomme blandt borgere i Grindsted og borgerne i sammenlignelige byer.

  • Der ses markant flere nye tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft blandt borgere i Grindsted end blandt borgere i sammenlignelige byer, om end denne forskel ikke er statistisk sikker. Forskellen ses særligt tilbage i tiden.

  • Blandt borgere i Grindsted er der færre tilfælde af nyrekræft, ADHD blandt børn og autisme blandt børn end blandt borgere i sammenlignelige byer. Det vides ikke, hvorvidt regionale forskelle i diagnosticering af psykiske sygdomme blandt børn bidrager til de markante forskelle i antallet af tilfælde af psykiske sygdomme.

  • Der ses en lidt lavere dødelighed og en lidt højere fertilitet blandt borgere i Grindsted end blandt borgere i sammenlignelige byer.

  • Forekomsten af sygdomme blandt borgere i fire områder i Grindsted er ikke væsentlig forskellige fra borgere i sammenlignelige byer. Der ses dog undtagelser. For eksempel er der i Østbyen en højere forekomst af ALS, Parkinsons sygdom, og leukæmi, og en lavere forekomst af brystkræft. I områderne omkring fabriksgrunden, afløbsgrøften, Grindsted Å og Engsøen ses en højere forekomst af skjoldbruskkirtelkræft, demens og slagtilfælde.

Forureningen fra Grindstedværket er et af Danmarks ti generationsforureninger. En generationsforurening er en omfattende forurening, der har stået på i mange år.

Forureningen fra Grindstedværket bestod blandt andet af klorerede opløsningsmidler, medicinalprodukter og kviksølv – stoffer, der er kendt for eller under mistanke for at være kræftfremkaldende og for at forårsage misdannelser, genetiske defekter, organskader, fertilitetsproblemer, samt at påvirke hjernens og centralnervesystemets udvikling.

Vil du vide mere?

Se rapport