Skip to main content

Millionbevilling til forundersøgelse af, hvordan man forebygger overvægt blandt skolebørn

07.11.2019

Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed har sammen med Steno Diabetes Center Odense modtaget en bevilling på 1.435.000 kr.

 

Bevillingen kommer fra Danske Regioner og skal bruges til at forske i, hvordan man forebygger overvægt blandt skolebørn.

 

Op mod hvert ottende barn i Danmark er allerede ved skolestart enten overvægtig eller svært overvægtig. Gennem skolelivet bliver endnu flere overvægtige, og cirka 18 procent af de unge forlader skolen som overvægtige.

Derfor er der i høj grad brug for at udvikle indsatser til forebyggelse af overvægt blandt skolebørn, der er gangbare og vedvarende i kommunerne, og som kommunerne nemt kan implementere.

 

Center for Interventionsforskning og Steno Diabetes Center Odense skal gennemføre en systematisk, forskningsbaseret kortlægning af kommunernes muligheder og barrierer for at implementere skolebaserede indsatser målrettet sund vægtudvikling blandt skolebørn.

Kortlægningen vil udmunde i en række anbefalinger for, hvordan man bedst organiserer og tilrettelægger fremtidige kommunale forebyggelsesindsatser, så de er implementerbare og kan indgå som en naturlig og fortløbende del af den kommunale praksis.

 

Forundersøgelsen gennemføres nu og frem til 31. december 2020 og vil inddrage en række syddanske kommuner.

 

Det er centerleder Rikke Krølner, Center for Interventionsforskning, der har modtaget bevillingen, og det er også hende, der bliver forskningsansvarlig for projektet.