Skip to main content

Forskere får bevilling på seks mio. kroner til at gennemføre en sundhedsprofil

20.12.2022

Forskere ved Statens Institut for Folkesundhed har modtaget en bevilling fra Trygfonden. Bevillingen skal bruges til at give en status på danskernes sundhed efter Covid-19-pandemien.

Forskningschef Anne Illemann Christensen og forskningsleder og lektor  Christina Bjørk Petersen har modtaget seks mio. kr. til at gennemføre en sundhedsprofil i 2023.

Sundhedsprofilen skal vise, hvordan det står til med danskernes trivsel, sundhed og sygdom efter pandemien med Covid-19.

Som en del af sundhedsprofilen gennemføres et pilot-studie, der har til formål at belyse hvordan accelerometer-målinger kan anvendes som et supplement til spørgeskemaoplysninger om fysisk aktivitet, stillesiddende tid og søvn.

Accelerometer-målingerne gennemføres i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Bevillingen er givet af TrygFonden.