Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik
Studie

Filosofiske antagelser og praktiske begrænsninger ved måling af livskvalitet

I to studier undersøges trivselsmålene: The Well-being Index WHO-5 (WHO-5) og The Satisfaction With Life Scale (SWLS), for at belyse de underliggende antagelser og psykometriske kompromiser der er finder sted ved oversættelsen af filosofisk teori til praktiske måleinstrumenter.

Måling af trivsel og livskvalitet er udbredt inden for folkesundhedsvidenskab. Disse målinger finder dog ofte sted uden yderligere refleksion over de underliggende filosofiske antagelser om fænomenet livskvalitet der ligger til grund for måleinstrumentet. En bedre forståelse af livskvalitetsmålenes filosofiske fundament, bidrager med indsigt i styrker og svagheder i måleinstrumenternes resultater og hvilke fænomener der faktisk måles når målene anvendes. 

I to studier undersøges det filosofiske fundament i de to trivselsmål: The Well-being Index WHO-5 (WHO-5) og The Satisfaction With Life Scale (SWLS), for at belyse de underliggende antagelser og psykometriske kompromiser der er finder sted ved oversættelsen af filosofisk teori til praktiske måleinstrumenter. Hvor WHO-5 er blevet introduceret som et livskvalitetsmål der måler den affektive og hedonistiske dimension af livskvalitet, er SWLS et livskvalitetsmål der vil indfange den kognitive dimension af livskvalitet. Studierne udforsker centrale antagelser inden for hedonistisk filosofisk teori og livstilfredshedsteorien og belyser hvordan disse afspejler sig i konstruktionen af måleinstrumenterne.

Aktuelle artikler

Kusier, A. O. & Folker, A. P. (september 2020). The well-being Index WHO-5: Hedonistic foundation and practical limitations. Medical Humanities. BMJ Journals

Kusier, A. O. & Folker, A. P. (januar 2021). The Satisfaction with Life Scale: Philosophical Foundation and Practical Limitations. Health Care Anal 29.

Amalie Oxholm Kusier, projektdeltager

PURE.dk

Anna Paldam Folker, projektdeltager

PURE.dk

Redaktionen afsluttet: 14.01.2022