Skip to main content
DA / EN
Call

Nyt call til Nordic Humanities Center

Der er nu åbent for ansøgninger til næste forskningsprojekt på Nordic Humanities Center. Fastansatte akademiske medarbejdere på de humanistiske fakulteter på Københavns Universitet og Syddansk Universitet har mulighed for at søge. Projektperioden løber fra 1. februar 2025 til 31. januar 2026. Der søges 6 Senior Fellows og 2 Junior Fellows.

Af Winnie Laursen , , 14-03-2024

Det handler om samarbejde og om nye måder at frembringe viden indenfor det humanistiske felt. Målet med centeret er at komme med nye forståelser og handlemuligheder i forhold til de helt store samfundsudfordringer som f.eks. ulighed, misinformation, krig, klimakrise, udfordringer på sundhedsområdet eller udviklingen indenfor kunstig intelligens.

- Vi har brug for en mere præcis forståelse af de historiske og kulturelle forudsætninger, der ligger til grund for de store samfundsudfordringer. Nye humanistiske visioner for vores fremtidige sameksistens skal på banen, og samtidig er der brug for at integrere viden fra de humanistiske videnskaber med andre vidensfelter, øvrige samfund og civile organisationer, siger Anders Engberg-Pedersen, professor i litteraturvidenskab og leder af Nordic Humanities Center

Viden forenet

Hvert år vil styregruppen bag centeret udpege en gruppe forskere fra de to humanistiske fakulteter på Syddansk Universitet og Københavns Universitet, der igennem et år på tværs af fagdiscipliner får mulighed for at arbejde sammen om et kollektivt projekt. Et projekt, der med dyb viden indenfor sprog, kultur, filosofi, historie eller kommunikation forener viden og kommer med alternative perspektiver og - potentielt mulige løsninger – på de såkaldte ”grand challenges”, store udfordringer i vores tid.

Det første forskerhold, der tog fat i januar 2024, arbejder i øjeblikket med de udfordringer den nordiske samfundsmodel står overfor. Projektet hedder ”Legitimitet under Pres – Den Nordiske Models Fortid og Fremtid”, og det er Karen Vallgårda, professor i historie ved Københavns Universitet og professor i historie ved Syddansk Universitet, Klaus Petersen, der står i spidsen for indsatsen.

Udadvendt center

Nordic Humanities Center, der er etableret med en bevilling på 60 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond, har en stærk ambition om at være udadvendt og inddragende i forhold til omverdenen, og derfor vil forskerne skulle indgå i et tæt samarbejde med centerleder, centerkoordinator og den kommunikationsansvarlige hos NHC.

Læs den fulde ordlyd af vores call

Læs mere om muligheder og vores kriterier for udvælgelse

Se mere

Redaktionen afsluttet: 14.03.2024