Skip to main content

Om vores forskning

CLF er et nationalt, tværvidenskabeligt forskningscenter under Institut for Socio­logi, Miljø-og Erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet.

CLF’s organisatoriske placering giver mulighed for at sammensætte forskerteams, som matcher de enkelte forskningsopgaver, samtidig med at den enkelte medar­bejder bevarer den faglige tilknytning til sit eget fagmiljø.

Forskningen ved CLF bygger på en række samfundsfaglige discipliner, der understøtter forskningsfeltets bredde og kompleksitet. De forskere, som er tilknyttet centret, har uddannelsesmæs­sig baggrund inden for sociologi, antro­pologi, økonomi og statskundskab. Dette giver mulighed for at belyse de enkelte problemstillinger samtidigt med en mul­tiperspektivisk forskningstilgang.

Forskningsområder:

CLF arbejder for at øge samarbejdet med andre af SDU's institutter og centre, hvor det kan styrke kvaliteten af arbejdet og fremme anvendelsesværdi­en og publiceringen, og hvor et sådant samarbejde kan bidrage til en udvikling af centrets kompetencer og viden. 

CLF har ambition om fortsat at være et centralt omdrejningspunkt for land­distriktsforskning i Danmark, både gennem projektsamarbejde med andre forskningsmiljøer og via organisering af workshops og konferencer.

Centret har et bredt internationalt samarbejde med institutioner og for­skere fra andre universiteter, herunder PhD-samarbejde og større forsknings­projekter. I første række prioriterer vi dog det nordiske samarbejde og net­værksopbygning i Norden.

 

Kontaktperson

Professor, centerleder Egon Noeenoe@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 3613