Skip to main content

Levevilkår og bosætning

Mange landdistrikter rummer store naturværdier, billige boliger, et levende foreningsliv, fred og ro og lokale fællesskaber – faktorer, der kan tiltrække de potentielle tilflyttere fra byerne, som flere undersøgelser viser rent faktisk er der. CLF vil under forskningssøjlen ”levevilkår og bosætning” belyse disse såkaldte stedbundne ressourcer, herunder lokalsamfundenes sociale sammenhængskraft i form af social kapital, hvor social kapital skal forstås som sociale netværk (som fx i foreningslivet), der udgør en værdi i lokalsamfundet på linje med fysisk og økonomisk kapital. I den forbindelse er det også relevant at undersøge, hvor mange steder forskellige, lokale folk har mulighed for at mødes (som fx biblioteket, skolen, forsamlingshuset, hallen, fodboldklubben, brugsen, havnen eller torvet), hvor mange særligt aktive folk eller ’ildsjæle’, der findes i foreninger og andetsteds, samt hvorvidt lokalsamfundet præges af inkluderende eller ekskluderende netværk, dvs. typen af den sociale kapital.

Blandt andre vigtige, stedbundne ressourcer er lokal viden, særlige lokale iværksætterkulturer, den stærke tilknytning mange beboere har til det sted, de er født og opvokset, kulturhistorien samt organisationsformer. Alle har de betydning for den lokale udvikling, i tæt samspil med ydre rammevilkår som landdistriktspolitikker, lovgivning, infrastruktur, det regionale arbejdsmarked samt globale trends i flyttemønstre og livsformer.

Det er dog også vigtigt at belyse de faktorer, der lægger en dæmper på levevilkårene og lysten til at flytte på landet. Her kan fx nævnes mangel på arbejdspladser, mangelfuld infrastruktur (herunder vej- og tognet, tilgængelighed til naturen og bredbånd), få offentlige serviceydelser (fx skole, sygehus, læge, uddannelsesinstitutioner, bibliotek og ældrepleje), konflikter mellem lokale og tilflyttere, grupper på overførselsindkomster, der lejer sig ind i de såkaldte ’Låsby-Svendsen’ huse, social ulighed og forfaldne huse. Endvidere er det vigtigt yderligere at belyse dels forskellen på land og by, dels forskelle på forskellige typer af landdistrikter, der rummer varianter fra bynære, naturskønne landdistrikter med befolkningsfremgang til yderligt beliggende og ’attraktionsløse’ landdistrikter eller småøer i kraftig befolkningstilbagegang – steder, hvor landsbyer simpelthen risikerer at lukke og slukke. I tilknytning hertil er det også vigtigt at belyse lokalbefolkningens sundhed og livstilfredshed samt deres forskellige coping strategier med henblik på at bridrage til kommunernes og aktører konkrete indsatser.

Sidst opdateret: 16.08.2016