Skip to main content

Politik, økonomi og forvaltning

I denne søjle i centrets aktiviteter sættes der fokus på beslutninger og processer, som oppefra og nedefra og udefra og indefra skaber rammerne for udviklingen i landdistrikter og yderområder. Den nye landdistriktsdagsorden er et felt, som der er en meget stor international forskningsinteresse i, og hvor centret har særdeles gode muligheder for at bidrage. Centrets involvering i projekter omkring borgerinddragelsen på det konkrete plan understøtter forskningen med inspirerende resultater og perspektiver.

Centret skal arbejde med opfølgende og analyserende forskning af etablerede landdistriktspolitikker, herunder EU’s ordninger og regionale og kommunale specifikke landdistriktsinitiativer. Hertil kommer indsatser under EU’s programmer, under de regionale vækstfora og i forbindelse med kommunernes planlægning. Det er en bred pallette af politikker og forvaltningstiltag, som har indflydelse på levevilkår og erhvervsudvikling i landdistrikter. Projekter og processer under disse ordninger udgør en omfattende og meget værdifuld empiri for centrets forskning.

Vilkårene i landdistrikter og yderområder er i meget høj grad under indflydelse af sektorpolitikker, både de som bestemmes lokalt, men også nationale og EU-bestemte rammevilkår. Man kan nævne sundhedspolitikker, boligpolitikker, trafik- og infrastrukturpolitikker, miljøpolitikker, turismepolitikker og kulturpolitikker, som har afgørende indflydelse på levevilkår og erhvervsudvikling. Centret ønsker at arbejde med at synliggøre konsekvenserne af disse rammevilkår, men også potentialerne i dem, og dette skal bidrage til at skabe en bedre indsigt i mekanismerne for den ulige regionale udvikling i Danmark.

Centrets forskning om politik, forvaltning og rammevilkår trækker på traditionerne inden for den politiske videnskab, og centret kan bidrage internationalt på disse områder. Men centrets styrke er, at der er overlappende kompetencer i at følge lokale processer med sociologiske og antropologiske briller.

Sidst opdateret: 16.08.2016