Skip to main content
FLASH
Nyhed

Nyt forskningsprojekt! LiverAim sikrer 185 millioner kroner til forskning i leversygdomme

100.000 europæere skal undersøges for at finde ud af, om tidlig opsporing af leversygdom ved screening medfører at færre mennesker bliver syge og dør på grund af leversvigt. Det skal ske ved det største lodtrækningsforsøg inden for leversygdomme nogensinde – og det har fynske forskere ansvaret for. Forsøget er en del af et større europæisk samarbejde med et samlet budget på næsten 25 millioner euro.

Hvert år dør 300.000 europæere af skrumpelever og leverkræft. Leverlidelser er en stor belastning for sundhedssystemerne, da det påvirker livskvaliteten, og gør at patienter ofte bliver indlagt på hospitalet til specialiseret medicinsk behandling. Overvægt, type 2-diabetes og højt alkoholforbrug er de vigtigste risikofaktorer for både skrumpelever og leverkræft – tendenser der er stigende over hele Europa og globalt. Desværre udvikler disse sygdomme sig ofte uden symptomer, før alvorlige symptomer og komplikationer opstår. 

Professor Aleksander Krag fra Center for Leverforskning på OUH siger
”Dødelighed og sygelighed ved fremskreden leversygdom er på linje med, hvad vi kender fra aggressive kræftformer. Mere end halvdelen er døde efter to år og ikke alle kan få en ny lever. Tidlig opsporing og diagnose giver mulighed for at ændre på de faktorer, der driver sygdommene”

Med støtte fra EU’s Innovative Health Initiative vil et samarbejde mellem anerkendte forskere, bioteknologivirksomheder og lægemiddelindustrien, LIVERAIM-projektet, derfor forsøge at forbedre livskvaliteten og sundheden for personer med skjulte leverlidelser ved at gennemføre den største undersøgelse nogensinde af tidlig påvisning af leverskader. 

LIVERAIM-projektet går ud på at designe en screeningsplatform, der kan teste folk for leverproblemer, så de kan opdages tidligt. Målet? At opdage leversygdom tidligt og give behandling, der er tilpasset den enkelte person, så både sygelighed og dødelighed reduceres.

Professor Maja Thiele fra Center for Leverforskning på OUH siger om projektet. 
”Vores håb er, at vi med LIVERAIM projektet for alvor kan forbedre leverpatienters helbred og liv. Dels ved at give læger og sygeplejersker adgang til nøjagtige tests til at finde leversygdom tidligt, og dels ved at kunne tilbyde mennesker med kronisk skade på leveren en skræddersyet behandling. Projektet er unikt, fordi vi for første gang får afprøvet om tidlig opsporing gør at færre mennesker bliver syge og dør på grund af en dårlig lever. På den måde er det et stort skridt for folkesundheden.”

Sådan fungerer LIVERAIM:
Biomarkørtest: Eksisterende biomarkører, markører i blodet, vil blive evalueret for deres nøjagtighed i at forudsige fibrose (kronisk arvævsskade i leveren). Denne analyse vil involvere 30.000 blodprøver fra tidligere Horizon2020 EU-finansierede forskningsprojekter.
AI-drevet screeningsplatform: Ved hjælp af kunstig intelligens (AI) vil partnerne udvikle en screeningsplatform til personlig tidlig diagnose af leverskader.
Validering: Platformen vil blive nøje valideret i et lodtrækningsstudie (en randomiseret kontrolleret undersøgelse) med 100.000 deltagere fra seks repræsentative EU-lande, som læge og ph.d.-studerende Stine Johansen kommer til at stå for. 
Tilpassede behandlinger: Platformen vil linkes til personlige tilpassede behandlinger med det formål at standse forværring af arvævsdannelsen i leveren.

Læge og ph.d.-studerende på projektet, Stine Johansen, siger:
”Det er jo en ære, at vi får lov til at have ansvaret for så stort og unikt et studie. Med 100.000 deltagere fra seks europæiske lande vil det være et projekt, der kan ændre praksis for læger i hele Europa, og rykke ved hvordan vi fremover skal finde patienterne lang tid før, de risikerer at udvikle alvorlige komplikationer.”

LIVERAIM-projektet støttes af Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU) under bevillingsaftale nr. 101132901. JU modtager støtte fra Den Europæiske Unions Horizon Europa forsknings- og innovationsprogram og EFPIA, COCIR, MedTech Europe, Vaccines Europe og EuropaBio. Finansieret af Den Europæiske Union, de private medlemmer og de bidragende partnere til IHI JU. 

Projektets økonomi i tal: 
Samlet projektstørrelse er på € 24,8 millioner euro svarende til næsten 185 millioner kroner. Heraf bidrag EU med € 13,85 millioner, mens medicinal- og medikotekniske virksomheder bidrager med resten.
Center for Leverforskning ved Odense Universitetshospital (OUH) modtager € 3,34 millioner, svarende til 24.87 millioner kroner. 
Redaktionen afsluttet: 04.04.2024