Skip to main content
FLASH

Forskning

Liverscreen-studiet når stor milepæl

Center for Leverforskning fejrer i disse dage at det store europæiske leverscreeningsstudie Liverscreen har inkluderet mere end 15000 deltagere.

Liverscreen-studiet startede i januar 2020 og ud over Center for Leverforskning deltager 7 andre europæiske centre i studiet. Formålet med studiet er blandt andet at undersøge om den non-invasive og skånsomme metode; Fibroskanning, kan bruges som redskab til at finde begyndende arvæv hos patienter langt tidligere end i dag. Ligeledes har studiet til formål at undersøge forekomsten af arvæv i leveren i den brede befolkning. Dette skulle gerne føre til at man i langt højere grad kan udsige hvilke grupper i befolkningen, der har størst risiko for at udvikle arvæv i leveren. Studiet udspringer af at man i dag opdager leversygdom, og i særdeleshed arvæv på leveren for sent i 3 ud af 4 tilfælde – på det tidspunkt er der meget begrænsede behandlingsmuligheder og en meget høj dødelighed. 

Rekrutteringen af patienter har for alle de deltagende centres vedkommende været besværliggjort af covid-19. Det er derfor glædeligt at vi nu kan fejre at vi er over halvvejs mod målet på 30000 inkluderede patienter. I Center for Leverforskning – FLASH har vi været heldige at der har været en meget stor bevågenhed og velvilje i den danske befolkning for at deltage. Vi har således bidraget med mere end 2900 deltagere alene til Leverscreen studiet. Vi er derfor meget taknemmelige og stolte over vores bidrag til den forskning, der forhåbentligt vil gøre en stor forskel for fremtidige patienter med arvæv på leveren.

Redaktionen afsluttet: 09.06.2022