Skip to main content
FLASH

FLASH sætter fokus på stigmatisering

13 deltagere har være med i vores læse- og skriveværksteder. De har læst tekster fra kendte danske forfattere, for bagefter selv at skrive en tekst ud fra dagens emne. Det er der kommet 13 fine tekster ud af. Formålet var at få historier fortalt af helt almindelige mennesker med risiko for leversygdom.

I de seneste 10 år er vi begyndt at tale mere om stigmatisering og konsekvenserne heraf. Der opstår ikke gensidig forståelse mellem sundhedspersoner og patienter, hvis mennesker oplever en stigmatisering af fx alkoholoverforbrug eller overvægt. Nogle sygdomme kan vi tale åbent om, andre holder vi helst skjult. Nogle sygdomme er simpelthen ramt af stigmatisering, og det har desværre konsekvenser for den, der bliver syg. Stigmatisering rammer den enkelte direkte. Det påvirker ens fysiske og psykiske helbred – man kommer simpelthen for sent til lægen. Det er desværre også en barriere for, at sygdomsområdet prioriteres. En sådan stigmatisering kan muligvis mindskes ved at vise andre og mere kreative sider af mennesker. Alkoholoverforbrug, overvægt og diabetes kan alle føre til leversygdom, og skal leversygdom opspores tidligere end det sker nu i Danmark, må den gensidige forståelse øges mellem patient, læge og samfund. 
Sammen med Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber på SDU har vi brugt kunsten til at starte samtalen, til at øge åbenheden og til at bryde barriererne.
Sammen har vi afholdt flere læse- og skriveværksteder for patienter med alkoholoverforbrug, overvægt eller diabetes. En skønlitterær tekst af en forfatter er blev læst, og deltagerne har selv skrevet kreative tekster der sætter livet i perspektiv. Hver deltager har læst en af deres tekster højt i lydstudie og kunstneren Clara Jetsmark har illustreret.
Derudover har enkelte af vores deltagere fortalt om deres oplevelser med stigmatisering i det danske sundhedsvæsen. 
Vi har udgivet en e-bog om projektet og under fanen StigmaStories her på hjemmesiden, kan man finde e-bogen og høre tekster og historier. 
 
Redaktionen afsluttet: 06.02.2024